Leder

Veien å gå

LOVER VEI; Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med nytt veiselskap. Foto: ROGER NEUMANN,VG,

Regjeringspartiene, i samarbeid med KrF og Venstre, lager et nytt veiselskap som for 130 milliarder kroner skal bygge ut syv viktige strekninger de kommende 20 år. Vi ønsker initiativet velkommen og tror dette er veien å gå. Målsettingen må være å få mer og sikrere vei for pengene, i form av en raskere og mer helhetlig utbygging.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over fem år gammel

Det tar altfor lang tid fra prosjekter planlegges til ny vei kan tas i bruk.

Regjeringen varslet allerede i sin politiske plattform, Sundvolden-erklæringen, at de ville etablere et eget utbyggingsselskap som skulle løfte flere veiprosjekter og sørge for en effektiv utbygging. I går ble detaljene i organiseringen gjort kjent og de to sentrumspartiene ga helhjertet støtte til Regjeringen. Veiselskapet blir et statlig eid aksjeselskap som skal inngå langsiktige avtaler med Samferdselsdepartementet om utbygging og drift av enkelte nye prosjekter. De syv første veiprosjektene skal finansieres over statsbudsjettet og ved hjelp av bompenger.

Alle som ferdes på norske veier forstår hvorfor det er nødvendig å ta grep. Veiutbygging ble forsømt i lang tid, vedlikehold likeså. Når større utbygginger er blitt iverksatt har det altfor ofte skjedd stykkevis og delt. Vi kan kjøre noen kilometer på vei av høy standard for vi brått er tilbake på dårlige og trafikkfarlige strekninger. Det tar altfor lang tid fra prosjekter planlegges til ny vei kan tas i bruk.

Å opprette et nytt selskap er selvsagt ingen mirakelkur for å lege som er galt i samferdselspolitikken. Men det gir et verktøy vi har savnet for å gjennomføre store og langsiktige prosjekter, uten at byråkrati, interessegrupper, lokale og sentrale politikere skal stikke kjepper i hjulene. Politiske myndigheters oppgave er å foreta langsiktige prioriteringer og bevilge de ressurser som kreves. Vi må unngå at hver veistump eller sving blir politiske stridstema.

De syv veistrekningene er på E39, E18 og E6. Ingen kan være i tvil om at det er på høy tid å heve standarden på de aktuelle veistrekningene, for å oppnå bedre og sikrere fremkommelighet. Det er god samfunnsøkonomi å prioritere sentrale ferdselsårer, av hensyn til næringsliv og befolkningssentra. Erfaringen med de syv veiprosjektene vil vise om det nye veiselskapet leverer slik flertallet på Stortinget forventer.

Les også

Mer om

  1. Trafikk

Flere artikler

  1. Ny Viken-plattform: Flertall for å krympe ny E18

  2. Ekspertråd til Solvik-Olsen: Ikke velg billigste veiløsning

  3. Bilistene må betale 30 milliarder for nye veier

  4. Vil ha fortgang i tre veiprosjekter

  5. VG mener: Vi trenger bompengene

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder