Tegning: Roar Hagen Foto: ,

Leder

Nobelkomiteens uavhengighet

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Da Kina krevde en unnskyldning fra Norge for at dissidenten Liu Xiaobo fikk Nobels fredspris var regjeringens tydelige svar at Nobelkomiteen foretok et uavhengig valg. Den norske regjeringen hverken kan eller skal beklage når Nobelkomiteen foretar valg som utløser negative reaksjoner i andre land, som når Kina velger å straffe Norge økonomisk og politisk.

Debatten mellom partiene om hvem som skal lede Nobelkomiteen er utidig.

På denne bakgrunn er det særdeles viktig at det ikke reises den minste tvil om Nobelkomiteens integritet og uavhengighet. Ifølge Alfred Nobels testamente er det Stortingets oppgave å velge medlemmer til Nobelkomiteen. Det skjer etter en innstilling fra presidentskapet. De fem medlemmene av komiteen velger selv en leder.

Fra årsskiftet vil Høyre få to og Fremskrittspartiet en representant i Nobelkomiteen, altså et flertall. Frps utenrikspolitiske talsmann, Kristian Norheim, sier at komiteformann Thorbjørn Jagland bør byttes ut fordi han er generalsekretær i Europarådet og det «åpenbart er uheldig med en slik dobbeltrolle». Høyres parlamentariske leder Trond Helleland sier at de vil spille inn kandidater som hver for seg er «kapable til å kunne lede Nobelkomiteen». Han understreker selvsagt at komiteen konstituerer seg selv, men som VG har omtalt de siste dagene skal Høyre være i ferd med å legge en plan som innebærer en mulighet for å bytte ut Jagland som leder. Vi oppfatter utspillene de siste dagene som forsøk på å påvirke hvem som skal lede Nobelkomiteen. Det er både uklokt og uheldig.

Det viktigste må være å velge medlemmer med høy kompetanse som vil verne om Nobelkomiteens uavhengighet. Komiteen taper integritet hvis det oppstår et inntrykk av partipolitisk spill og påfølgende kampvoteringer mellom høyre- og venstresiden. Thorbjørn Jagland sier til Dagbladet at alt som har skjedd den siste tiden har sin bakgrunn i tildelingen til Liu Xiaobo. Et slikt inntrykk må ikke få feste seg.

Debatten mellom partiene om hvem som skal lede Nobelkomiteen er utidig. Det er ikke Stortingets ansvar. Uansett hvordan komiteen velger å konstituere seg må det ikke oppfattes som et knefall for Kina.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder