Foto: Tegning:Roar Hagen ,

Kommentar

Nye murer i Europa

Ungarn erklærer unntakstilstand på grensen og seks andre EU-land har innført midlertid grensekontroll. Årsaken er strømmen av flyktninger mot Europa. Schengens yttergrense i det sørøstlige Europa har i praksis falt under presset fra hundretusener som søker tilflukt fra krig og nød.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Hittil i år er det registrert 500 000 nyankomne migranter og flyktninger i Europa mot 280 000 i hele fjor. Midtøsten står i brann og det er all grunn til å forvente at strømmen av flyktninger bare vil tilta.

Stilt overfor denne akutte situasjonen har ikke EU klart å samle seg om et svar. Flyktningkrisen er blitt EUs største utfordring noensinne og den forsterkes av eurokrisen og økonomiske nedgangstider i mange medlemsland. Et åpent indre marked og en felles valuta er EUs største bedrifter de siste tiårene. Nå er alt dette i stor fare.

Dessverre ble mandagens ministermøte i Brussel nok et eksempel på dyp splittelse og ansvarsfraskrivelse. I stedet for å stille seg bak EU-kommisjonens plan om en rettmessig fordeling av asylsøkere endte det i et lunkent og utilstrekkelig kompromiss. Skal EU komme seg velberget gjennom krisen holder det ikke lenger å utsette de vanskelige avgjørelsene. Og når ikke EU handler, tar medlemslandene saken i egne hender. Derfor stenges grensene. Det som er midlertidig i dag, kan bli permanent i morgen. Da vil Schengen-avtalen opphøre.

Selv om et klart flertall av nordmenn er mot medlemskap i EU, bør Europas krise bekymre oss alle. Vi står i et skjebnefellesskap med resten av Europa, enten vi er medlem eller ikke. Både politisk og økonomisk er vi tjent med et stabilt og velfungerende EU. Å forsvare Schengen er viktig, også sett ut fra norske interesser.

Europa må ta vel imot de som flykterfra krig og som trenger beskyttelse. Samtidig utgjør det en sikkerhetsrisiko for Europa når yttergrenser faller og hundretusener kan passere flere land uten verken å bli registrert og kontrollert. For å håndtere dette må Schengen styrkes og alle land må solidarisk fordele ansvaret for flyktninger. Det gjelder også de østeuropeiske landene som gjerne tar i mot økonomiske subsidier fra Brussel, men som motsetter seg å ta i mot kvoter av flyktninger. Uten solidaritet vil samarbeidet i Europa forvitre i en tid hvor vi mer enn noensinne trenger forpliktende internasjonalt samarbeid. Det er i slike kriser EU virkelig må vise handlekraft.

Les også: Assad mener Europa har skyld i flyktningkrisen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder