KOMPROMISSLØS: – Landet vårt er bygget på demokrati og et felles sett med spilleregler og verdier som alle må forholde seg til. Vi må være tydelig på at de er urokkelige, og ikke åpne for kompromiss, skriver Sylvi Listhaug.

KOMPROMISSLØS: – Landet vårt er bygget på demokrati og et felles sett med spilleregler og verdier som alle må forholde seg til. Vi må være tydelig på at de er urokkelige, og ikke åpne for kompromiss, skriver Sylvi Listhaug. Foto: Helge Mikalsen VG

Debatt

Vi må tørre å snakke om integreringsutfordringene

Samtidig med satsing på integrering, må vi føre en streng asyl- og innvandringspolitikk, skriver Sylvi Listhaug.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

SYLVI LISTHAUG, innvandrings- og integreringsminister (Frp)

I 2015 kom det tre ganger så mange asylsøkere til Norge som året før. Flere enn noen gang skal bli integrert og bosettes i kommuner rundt om i hele landet. Rekordmange skal lære norsk og kvalifisere seg for det norske arbeidslivet. For å lykkes med å integrere de som skal bli her i landet må vi få kontroll med tilstrømmingen til Norge. Det betyr at samtidig med satsing på integrering, må vi føre en streng asyl- og innvandringspolitikk.

Nye nordmenn skal lære norsk, akseptere norske verdier, komme i arbeid, bli skattebetalere og deltagende samfunnsborgere.

Åpne om ulikheter

Integrering kommer ikke av seg selv. Integrering krever hardt arbeid, først og fremst av de som skal integreres. Vi må våge å stille tøffe krav til egeninnsats, samtidig som vi legger til rette for at innvandrere til Norge kan bruke sine evner.

Skal vi lykkes, må vi først våge å være åpne om ulikhetene våre.

Vi må tørre å snakke om det vi er uenige om. For meg er de norske fellesverdiene helt grunnleggende i samfunnet, men dette skaper debatt. Det kan gjelde holdninger til kvinner og likestilling, bruk av religiøse plagg og symboler. Vi må tørre å være tydelige på hva vi forventer, hvordan det norske samfunnet er bygd opp, og hvilke fellesverdier som legger grunnlaget for vår hverdag. Å gjøre noe annet vil være en bjørnetjeneste overfor de som skal integrere seg.

Vi må for eksempel stille spørsmålet om stilltiende aksept av kjønnsdelt svømmeundervisning i norsk skole bidrar til om Norge drar i feil retning. Bidrar ikke dette til at flere tiår med likestillingsarbeid blir satt i revers?

Kommunene som bestemmer over dette bør tenke over hvilke signaler de sender ut når de bestemmer seg for å segregere klassene mellom gutter og jenter. Dagens samfunn innebærer tross alt at gutter, jenter, menn og kvinner skal fungere sammen både i barnehage, skole og på jobb som selvstendige individer.

For flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Arbeidsdeltakelse

Deltagelse i arbeids- og samfunnsliv for alle som klarer det, er en forutsetning i Norge. Men er vi enige om at man må ta den jobben man kan få? Mange innvandrere mangler kompetanse tilpasset det norske arbeidsmarkedet og må inn i ufaglærte stillinger som det blir stadig færre av. Dette er en stor utfordring.

En annen utfordring er lav sysselsetting blant innvandrere. Blant innvandrerkvinner med bakgrunn fra Afrika er det nært to av tre som ikke er i arbeid.

Flere familier med innvandrerbakgrunn har dårlig økonomi. Nær halvparten av alle lavinntektsfamilier i Norge er innvandrerfamilier. Dette er negativt for hver enkelt familie og skaper vanskelige oppvekstforhold for barn. Flere kvinner i arbeid er ett svar på denne utfordringen. Når færre deltar på arbeidsmarkedet legger det et sterkt press på det norske velferdssamfunnet. Dersom vi ikke gjør noe med dette, kan det få store konsekvenser for det norske velferdssamfunnet vi har bygd opp gjennom generasjoner.

VG MENER: En vellykket integrering av nykommerne til Norge er helt avgjørende for vår samfunnsmodell.

Regjeringen følger utfordringene meget nøye. Vi satser tungt, både med krav og muligheter. Integreringsmeldingen som vi la frem før sommeren følges nå opp gjennom statsbudsjettet for 2017 hvor vi foreslår 485 mill. kroner til en storsatsing på integrering. Vi har foreslått å sette av midler til yrkesveiledning for flyktninger som har fått oppholdstillatelse og som fortsatt bor i mottak. Arbeids- og velferdsetaten og karrieresentrene er alt i gang. Arbeidet skal utvides neste år.

Ingenting skal skyves under teppet

Vi vil også etablere et «hurtigspor» inn i arbeidslivet for flyktninger som har med seg etterspurt kompetanse, og kompletterende utdanning for de som mangler deler av utdanningen for å fungere i etterspurte yrker. Samtidig legger vi opp til mer samarbeid mellom kommuner og lokale arbeidsgivere om blant annet praksisplasser. Dette skal bidra til at flyktninger kommer raskere ut i arbeidslivet, og får mulighet til å kombinere jobb og arbeidstrening med språkopplæring.

Les også: Sylvi Listhaug varsler kamp om førsteplassen i Møre og Romsdal Frp

Aller viktigst er imidlertid at vi tør å diskutere utfordringene ved integrering. Tiden for å skyve ting under teppet er forbi. Skal vi løse store samfunnsutfordringer på dette feltet, er vi nødt til å sette ord på utfordringene og innvandrerbefolkningen må med i denne debatten.

Her er det avgjørende at vi lytter til «de nye stemmene» på integreringsfeltet – uavhengig av om vi er enige eller uenige i budskapet. Vi både trenger – og må tåle – uenighet for å utvikle oss både som individer og samfunn. Trusler, hets og fordømmelse har ingen plass i vårt samfunn. Landet vårt er bygget på demokrati og et felles sett med spilleregler og verdier som alle må forholde seg til.

Vi må være tydelig på at de er urokkelige, og ikke åpne for kompromiss. Det er disse verdiene som må ligge til grunn ved integreringsarbeidet. Det er her nøkkelen ligger.

Les også

 1. Han kan ta førsteplassen fra Sylvi Listhaug: Frank Sve: – Jeg trekker meg ikke denne gangen

  De fire siste stortingsperiodene har han trukket seg fra førsteplassen på Stortingslisten – men denne gangen nekter…
 2. Listhaug: – Jeg ønsker førsteplassen

  Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) varsler kamp om førsteplassen på Møre og Romsdal Frps stortingsliste.
 3. VG har undersøkt i ti europeiske land: Norge tvangsreturnerer flest barn til Afghanistan

  37 asylbarn er tvangssendt fra Norge til Afghanistan i år. Tall fra ti europeiske land viser at ingen har tvunget barn…
 4. VG-måling: Sylvi Listhaug kommer ikke inn på Stortinget

  Ingen av de to Frp-statsrådene Sylvi Listhaug eller Jon Georg Dale vil få plass på Stortinget, ifølge VGs ferske…
 5. Møre og Romsdal Frp vraket to statsråder på listetoppen

  Hverken Jon Georg Dale eller Sylvi Listhaug nådde opp hos nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Frp.
 6. Listhaug må svare Stortinget om tomme mottaksplasser

  Innvandrings - og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har brukt 1,4 milliarder på tomme mottaksplasser.
 7. Vil ha færre private aktører i asylbransjen: – Vi gjør ikke dette for å tjene penger

  Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Sana må legge ned halvparten av mottakene sine.
 8. Klart for nikabforbud i skolen

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) starter allerede i høst arbeidet med å forby heldekkende ansiktsplagg…
 9. Bra at Sylvi skal stelle hjemme…

  ...i tre måneder. Listhaug er et supert forbilde når hun velger både baby og statsrådjobb.
 10. Slik skal arbeidsminister Anniken Hauglie hjelpe flyktninger i jobb

  Jaafar Alahmad (29) fra Syria var aktiv jobbsøker i ett år uten hell. Først etter et desperat rop om hjelp…
 11. Ap mener regjeringen må stoppe
  asyl-utbytter: – Må være noen grenser

  Arbeiderpartiet mener regjeringen må gjøre noe med asylaktørenes store pengeutbytter.
 12. Supermottakene

  Nå vet vi hvor de nye integreringsmottakene for asylsøkere skal ligge. Eller supermottakene, som noen kaller dem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder