TVANGSRETURER: Flyktninger fra Afghanistan har rømt fra Norge i frykt for å sendes tilbake når de fyller 18 år. Ilyas (18) er en av dem. Foto: Helge Mikalsen VG

Debatt

Langt flere kan bli sendt avgårde

Det kan være at de såkalte oktoberbarna er eller var mindreårige, men de er færreste er enslige. De aller fleste har familier som har investert i reisen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over to år gammel

JOHAN KRISTIAN MEYER, Venstre-medlem

Etter å ha lest Venstres forslag til vedtak om stans i retur av såkalt enslig mindreårige asylsøkere fra Afghanistan, vil jeg gjerne ta rollen som djevelens advokat.

Johan Kristian Meyer.

Det er ingen takknemlig rolle, jeg har gjort det en gang før, da Venstre våren 2015 som første politiske parti vedtok at Norge skulle ta i mot 10 000 kvoteflyktninger fra Syria. Det vedtaket fikk samtlige av landsmøtes stemmer, unntatt min. Jeg mener de fleste fattet et vedtak på sviktende grunnlag og tar utviklingen i etterkant til inntekt for at jeg hadde rett.

Nå handler det om de såkalte oktoberbarna – de som kom høsten 2015 i stort antall fra Afghanistan. Jeg jobbet på den tiden i Afghanistan, ved den norske ambassaden og fulgte situasjonen og debatten der nøye. Jeg skylder å legge til at jeg har jobbet med flyktningspørsmål i UD i syv år (fra 2008 til 2015), sittet i UNE som nemndsmedlem, og vært verge for en enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan. Når jeg uttaler meg om dette temaet er det med større faglig tyngde enn de fleste som har kastet seg på debatten. Jeg innse at det er meningsmotstandere som kjenner Afghanistan langt bedre enn meg (f.eks. Arne Strand i CMI), men mitt hovedanliggende er ikke hvorvidt Kabul-provinsen er trygg eller ikke (her stoler jeg på Landinfo), men om det er klokt å gi varig opphold til alle mindreårige – uansett.

VG MENER: De enslige mindreårige

Men først noen ord om motivasjonen for det engasjement vi nå ser. Det er åpenbart for alle at den springer ut av en sympati med enkeltpersoner. Bak hver enkelt av de 3500 ungdommene som høsten 2015 kom til Norge i håp om å få opphold finner man en tragedie. Å bryte opp innebærer et smertefullt brudd med nær familie og en stor risiko underveis. Det koster også mye penger – ofte penger familiene har samlet sammen over lengre tid, eller lånt. Når man dessuten også mislykkes med det som var målet, nemlig varig opphold, er tragedien fullkommen. Det er et nederlag, ikke bare for den enkelte, men for hele familien.

Når man har blitt kjent med en asylsøker er ønsket om at de skal lykkes høyst forståelig. Det gjelder vertsfamilier, lærere, medelever, menigheter, lokalsamfunn, kort sagt alle som nå engasjerer seg. Det er hjerteskjærende å se at de som har satt alt inn på å få opphold, tatt stor risiko og tatt opp lån for å reise, skal bli tvunget tilbake. Og likevel, det mener jeg de skal, om de ikke har et individuelt beskyttelsesbehov og ikke reiser frivillig.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Det fremgår av det jeg har skrevet over at jeg ikke godtar den rådende fortellingen. Det kan være at de såkalte oktoberbarna er eller var mindreårige (jeg lar den diskusjonen ligge, men minner om at det ikke er opplagt), men de er færreste er enslige. De aller fleste har familier som har investert i reisen. De fleste kommer fra relativt ressurssterke hjem og er sendt for å skape seg et bedre liv i utlandet.

Dette er fullt forståelig, sett fra deres synspunkt, i Norge har vi historisk erfaring for nytten av å kunne emigrere – norsk utvandring til USA reddet faktisk ikke bare de som dro, det ble redningen for de som ble tilbake (jorda kunne beholdes på færre hender) og et tilskudd til amerikanske økonomien. Det går an å argumentere på samme vis når det gjelder moderne flyktningtilstrømning, men da er vi utenom det som er denne diskusjonens kjerne og risikerer også å bli motsagt (ref SSBs innvandringsregnskap som er the talk of the town i disse dager). Og går man først inn får økt innvandring, bør ikke asylinstituttet være måten å gjøre det på.

Les også: Kai Eide – Besøk Kabul for å lære, Listhaug

Hvis man legger til grunn at brorparten av de såkalt enslige mindreårige asylsøkerne faktisk har familie (i afghansk forstand, hvilket er betydelig videre enn den norske kjernefamilien) og at de fleste heller ikke representerer de aller mest sårbare, men tvert i mot de mer ressurssterke, ja så har vi en sterk politisk bevegelse i Norge som nå vil endre asylpolitikken på sviktende grunnlag. Spørsmålet er om de er klar over konsekvensene.

Jeg tenker da ikke primært på vedtaket om å holde tilbake returene av akkurat denne gruppen, men Venstres forslag om å gi alle mindreårige varig opphold. Det betyr at beskyttelsesbehovet er irrelevant. Det betyr i praksis at bare du er ung nok til å bli trodd på alderen og ressurssterk nok til betale for de beste smuglerrutene, så er du garantert suksess. Når det signalet når Afghanistan (og det skjer samme dag) så vil mange flere ta sjansen. Vi vil altså oppmuntre til at flere unge mennesker utsettes for store farer, ikke færre.

Konsekvensene blir en sterk tilstrømning av unge mennesker uten behov for beskyttelse. Det var ikke dem flyktning-konvensjonen ble etablert for å hjelpe. Det skal ikke mye fantasi til å se for seg hva det gjør med folks innstilling til nettopp asylinstituttet. Hvis man virkelig bryr seg om flyktningkonvensjonens fremtid, respekten for dens bestemmelse og virkemåte, bør man ikke undergrave de institusjoner som er bygget opp for å håndheve den. Man bør heller ikke akseptere at de som har fått avslag etter en meget grundig prosess forblir i landet uten lovlig opphold.

Man kan diskutere rimelighetshensyn, innvandringspolitiske hensyn og frivillig og tvungen retur, men når man vil at Stortinget skal overprøve Landinfos vurderinger (slik enkelte politikere har tatt til orde for, men heldigvis ikke Venstre) og når man som politiker tilkjennegir mistro til utlendingsforvaltningen og Landinfo, og med utgangspunkt i enkeltskjebner engasjerer seg for en prinsipiell omlegging av flyktningpolitikken, da kan konsekvensene bli langt mer dramatiske enn vi overskuer i dag. Vel å merke hvis Stortinget vedtar det.

Langt flere ungdommer kan da bli sendt av gårde på en strabasiøs og farefull ferd. Kommer det tilstrekkelig mange til Europa og Norge som ikke har beskyttelsesbehov (slik vi også ser med strømmen av migranter over Middelhavet fra det vestlige Afrika), risikerer vi at hele Flyktningkonvensjonen rakner. Og det var neppe hensikten.

--
Innlegget ble først lagt ut på Venstres Facebook-side.

Les også

 1. De enslige mindreårige

  Stadig flere tar nå til orde for at de såkalte oktoberbarna må få bli i Norge.
 2. Besøk Kabul for å lære, Listhaug!

  Jeg føler meg uvel over å tenke på hvilket bilde som nå tegnes av Norge.
 3. Krever at Listhaug og Søreide svarer om Afghanistan-returene

  Ap, Sp, KrF, Venstre og SV sender nå et brev hvor de krever at Sylvi Listhaug (Frp) og Ine Eriksen Søreide (H) stiller i…
 4. Tidligere Ap-topper om Afghanistan-returene: – De må stanses

  Fire tidligere Ap-statsråder mener de omstridte Afghanistan-returene midlertidig bør stanses.
 5. SV foreslår akutt stans i returene til Afghanistan

  SV advarer om at alle de afghanske ungdommene vil være ute av Norge innen Stortinget finner ut om returene skal stoppes.

Mer om

 1. Mindreårige asylsøkere
 2. Afghanistan
 3. Innvandring
 4. Flyktningkrisen i Europa

Flere artikler

 1. Enig, Listhaug

 2. Asylbarna som må ut: Mustafa er fengslet

 3. Tidligere Ap-topper om Afghanistan-returene: – De må stanses

 4. Krever at Listhaug og Søreide svarer om Afghanistan-returene

 5. De enslige mindreårige

Fra andre aviser

 1. UDI blar opp for å friste asylsøkere til å reise hjem frivillig

  Bergens Tidende
 2. Oktoberbarna

  Fædrelandsvennen
 3. 25 «oktoberbarn» har returnert frivillig - og betalt

  Aftenposten
 4. Har du ikke skjønt hvorfor alle snakker om «oktoberbarna»? Da bør du lese denne saken.

  Aftenposten
 5. Har du ikke skjønt hvorfor alle snakker om «oktoberbarna»? Da bør du lese dette.

  Bergens Tidende
 6. Aftenposten mener: «Oktoberbarna» trenger ikke asyl

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no