USAs president Donald Trump kunngjør at landet trekker seg fra klimaavtalen som ble undertegnet i Paris i 2015.
USAs president Donald Trump kunngjør at landet trekker seg fra klimaavtalen som ble undertegnet i Paris i 2015. Foto:AFP

Amerikas alenegang

Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

USA pleide å være en garantist for internasjonale institusjoner og globalt samarbeid. Slik er det dessverre ikke lenger, etter at Donald Trump overtok som president.

At Trump velger å ta USA ut av klimaavtalen som ble undertegnet av 195 land i Paris i 2015 er et alvorlig tilbakeslag i kampen mot global oppvarming. Trumps avgjørelse er et uttrykk for en forkastelig ansvarsfraskrivelse i møte med en av vår tids aller største utfordringer. USA er verdens nest største utslippsnasjon av CO2, og det blir umulig å nå målsettingen fra Paris uten amerikansk medvirkning. Det eneste vi kan håpe på er at amerikanske delstater og næringsliv er mer fremsynte og klimavennlige enn den nåværende administrasjonen i Washington, D.C.

LES OGSÅ:Rett og galt i Trumps tale

Dessverre er Trumps nei til Paris bare nok et eksempel på en større omlegging av måten USA forholder seg til andre land og internasjonalt samarbeid. Trump rammer ikke bare det globale samarbeidet mot klimaendringer. Han skader også USAs forhold til nære allierte og bidrar til å underminere tilliten til internasjonale avtaler. Siden 2. verdenskrig har USA vært en pådriver for å etablere en internasjonal orden, basert på overnasjonalt samarbeid og felles regler. Nå trekker Trump USA ut av en frihandelsavtale med asiatiske partnere, han forarger sine nærmeste allierte i Europa og han går alene mot verdenssamfunnet i klimasaken.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:Hett og hetere

Klima er ikke et lokalt eller nasjonalt anliggende. Forpliktende internasjonalt samarbeid er nødvendig for å forhindre en faretruende global oppvarming. Slik er det med mange av vår tids store utfordringer, som sikkerhet, terrortrussel, fattigdom og migrasjon.

Trumps svar er Amerika først. Men alenegang er feil løsning, både for USA og for verden. USA er verdens sterkeste nasjon, men de trenger allierte, handelspartnere og internasjonale regelverk. Det har Trumps forgjengere forstått og verdsatt. Derfor har USA tatt globalt lederskap. Når Trump velger tilbaketrekning og isolasjonisme står andre stormakter klare til å fylle det maktvakuum som oppstår.

Mindre internasjonalt samarbeid og færre felles regler gir større spillerom for den sterkes rett. Det er alvorlig, særlig for små land. Og for å låne Leonard Cohens profeti fra 1992: Du vil ikke like det som kommer etter Amerika.

LES OGSÅ KOMMENTAREN:"Fake news", Donald

Denne artikkelen handler om