Migranter og flyktninger, mange fra land sør for Sahara, på et redningsfartøy i Middelhavet. Hittil i år har over 120 000 tatt sjøveien til Europa. Foto:AFP

En ny Marshallplan

Uten vekst og utvikling i Afrika må vi forvente en økende strøm av migranter og flyktninger til Europa i årene som kommer.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Utenriksminister Børge Brende sier til Dagens Næringsliv at han vil ta initiativ til en krisepakke for Afrika, med inspirasjon av den amerikanske Marshallplanen som ble brukt for å gjenoppbygge Europa etter 2. verdenskrig. Brende tar opp et viktig tema som i høy grad angår Europa.

I dag bor det 1,2 milliarder mennesker i Afrika. I 2030 anslås det å være 1,7 milliarder og i 2050 2,5 milliarder. Det innebærer en befolkningsvekst på 1,3 milliarder i Afrika i løpet av vel 30 år. De afrikanske landene står foran en kolossal utfordring i å sysselsette en raskt voksende befolkning. Hvert år må det skapes flere titalls millioner nye arbeidsplasser. Klimaendringer kan dramatisk forsterke dagens problemer med matsikkerhet og vannmangel. Det er overhengende fare for at det kan skape sosial uro og nye konflikter.

Les også: Bråstopp i flyktningstrøm til Italia

Fattigdom, konflikter og terror har allerede utløst en stor migrasjonsbølge. Hittil i år har over 120 000 flyktninger og migranter tatt seg over Middelhavet. Over 2400 har mistet livet eller er savnet. En del er krigsflyktninger fra Midtøsten, men en stor andel er migranter fra land sør for Sahara. Brende mener humanitære kriser i Afrika vil øke migrasjonspresset og at vi til nå kun har sett toppen av isfjellet. Knappe ressurser, fravær av arbeid, konflikter og dystre framtidsutsikter kan komme til å drive millioner på vandring mot Europa.

Dette er ikke en uunngåelig utvikling. De siste tiårene har asiatiske land klart å skape sterk økonomisk vekst og sysselsatt en økende arbeidsstyrke. Utdanning, velstand og familieplanlegging reduserte samtidig befolkningsveksten. Skal det samme skje i Afrika må det investeres i utdanning og helse, ikke minst for jenter og unge kvinner.

Les også: – Bistand til utdanning virker

Det er ikke bare Brende som tenker i disse baner. Afrika og EU startet for ti år siden et partnerskap for utvikling. Under det tyske formannskapet har G20 fokusert på investeringer og samarbeid med afrikanske land. Nå er det viktig at dette følges opp med en stor økonomisk hjelpepakke. Europa har alt å tjene på at Afrika lykkes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder