NYE MOTTAK: Integreringsminister Sylvi Listhaug har bestemt hvor de nye supermottakene skal ligge Foto: Erlend VG

Supermottakene

Nå vet vi hvor de nye integreringsmottakene for asylsøkere skal ligge. Eller supermottakene, som noen kaller dem.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Ti kommuner søkte om å få et slikt mottak i sin kommune. Fem av dem fikk positivt svar: Steinkjer, Larvik, Bodø, Kristiansand og Oslo. Det er til sammen 500 plasser på disse mottakene, deriblant for flere barnefamilier. De som får plass her må være motiverte og delta aktivt i undervisning, arbeidstrening og andre tiltak som skal få dem raskere inn i det norske samfunnet.

Les også: Disse fem kommunene får Listhaugs supermottak

Hver og en må signere en kontrakt der de forplikter seg til å gjøre en solid egeninnsats, og følge opplegget på mottaket. Det legges opp til bonusordninger for dem som når målene. De som ikke følger opplegget, blir sendt tilbake til et av de vanlige asylmottakene.

Få VGs kommentarer først, følg oss på Facebook: VG Meninger

De nye mottakene er en del av integreringsmeldingen som Sylvi Listhaug la frem før sommeren. Venstre og KrF sikret regjeringen flertall for å etablere slike mottak. Arbeiderpartiet stemte mot forslaget, blant annet fordi partiet frykter at det kan bli et a -og b-lag blant asylsøkerne.

Vi har vanskelig for å forstå denne motstanden. At de mest motiverte asylsøkerne får et tilpasset tilbud, som bidrar til at de kommer raskere inn i arbeidslivet, er utelukkende et gode. Det sparer staten for penger. Det gir nykommerne og deres barn et bedre liv. Og det viser andre asylsøkere at det er finnes raskere veier inn i det norske samfunnet for dem som gjør en ekstra innsats.

Hør podcast med UDI-direktør Frode Forfang her:At ikke alle kan få et slikt tilbud med en gang, er etter vår mening ikke et godt argument. Vi vil anta at det etableres flere slike tilbud etter hvert dersom de virker etter hensikten. Vissheten om at det faktisk finnes fem slike mottak i Norge, gir andre asylsøkere et mål å strekke seg etter. Det kan i seg selv være oppmuntrende. Vi kan ikke se noe galt i at de som er ekstra motiverte og ønsker å gjøre en ekstra innsats, belønnes for det. Tvert om.

Det er en viktig jobb disse kommunene nå skal i gang med. En vellykket integrering av nykommerne til Norge er helt avgjørende for vår samfunnsmodell. Alle er tjent med at de som får opphold i landet vårt, blir aktive og deltagende samfunnsborgere. Vi gratulerer de fem kommunene med tildelingen, og ønsker dem lykke til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder