AUF-REFS: – AUFs Ronja Bell Breisnes lever i en snodig depressiv fantasiverden, skal vi tro innlegget hennes i VG, skriver FpU-politiker Christine Elise Hartvigsen. Foto: FpU

Debatt

«25 under 25»: – Svartmaling og skremselspropaganda fra AUF

AUFs Ronja Bell Breisnes skriver at regjeringen ikke leverer opp til hennes standarder. At AUF er misfornøyd med regjeringen er like overraskende som at det er varmere om sommeren enn om vinteren.

CHRISTINE ELISE HARTVIGSEN, (21), sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom

Norsk økonomi går bedre enn på lenge. Flere er i arbeid, antallet virksomheter øker, den vanlige nordmannen har fått skattelette, og kommuneøkonomien har ikke vært så god siden forrige årtusen. Med andre ord har regjeringens finanspolitikk sikret like mye velferd for samfunnet som for enkeltpersoner. Det er også mye som tyder på regjeringens finanspolitikk vil tjene folket i fremtiden.

les også

«25 under 25»: Vi har en regjering som er mot folket

Det blir en noe snodig depressiv fantasiverden Breines lever i, når hun sprer skremselspropaganda om regjeringens politikk. At vi har demonstrasjoner i Norge er ikke først og fremst et tegn på at regjeringen er i utakt med folket, det er et tegn på at vi lever i et sunt demokrati med frihet til å ytre seg. Breisnes gjentar en påstand om at denne regjeringen er kvinnefiendtlig –noe jeg er mektig lei av. Faktum er at partiledelsen i tre av fire regjeringspartier er regjert av kvinner. I tillegg er deres posisjon kun gjenspeilet av deres kompetanse, fremfor å bedrive kjønnskvotering som venstresiden er så glade i. Norge er verdens nest mest likestilte land, etter Island. Å påstå at vi har en kvinnefiendtlig regjering faller på sin egen steingrunn.

AUF prøver å skyve alt ansvar på de sittende regjeringspartiene, og tar ikke ansvaret for hva Arbeiderpartiet selv har vært med på å stemme gjennom. For eksempel var det Arbeiderpartiet som sikret flertallet som innførte fraværsgrensen. I stedet for å heie frem de gode resultatene fraværsgrensen har gitt, velger AUF å snakke imot en politikk Ap stemte for. Det er i beste fall uredelig.

les også

Sist en regjering var mot folket var da de rødgrønne styrte

I skolen har vi prioritert ungdommenes valgfrihet og satt hovedfokuset på å bekjempe mobbing, ikke på å oppfordre til skulk og ytterligere påtvinge elevene fag som de har null interesse av. Frp har satset på en mer målrettet politikk for å bekjempe mobbing, ved kompetanseheving i skole og barnehager, støtte til mobbeofre og regelendringer.

Skolene plikter nå å sette inn tiltak mot mobbing, og nå skal alle landets fylker ha et eget mobbeombud.

Frps klimapolitikk har fungert. Utslippene nasjonalt har samlet sett gått ned siden Frp gikk inn i regjering i 2013, og er relativt lavere nå enn da de rødgrønne satt i regjeringskvartalet. Vi fører en miljøpolitikk som ikke er ment til å straffe mannen i gata med ytterligere avgifter, påbud og forbud. Vår filosofi er at folk flest blir bedre motivert til å ta miljøvennlige valg med bruk av gulrot fremfor pisk. Vi har videreført avgiftsfritak på elbiler, vi har styrket forskningsinnsatsen på klima og energi, og vi har økt samferdselsbudsjettet med 75 prosent.

Regjeringen satser også på bevilgninger til fornybar energi gjennom Norfund, og har opprettet en tilskuddsordning til forebygging og opprydding av marin forsøpling.

Vår jobb i regjering er langt ifra ferdig. Vi skal fortsette å kjempe for en enklere hverdag for folk flest. Mens AUF bedriver tiden sin til skremselspropaganda, er vi opptatt med å styre landet. I takt med folket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder