BOMPENGER: – Vi blir stadig flere i Oslo-regionen, og det økte transportbehov kan ikke løses med flere biler, skriver Raymond Johansen. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Debatt

Bompengene i Oslo er miljøtiltak

Når Eira på ni og faren hennes Erik forteller til Vårt land at de merker på egen pust at Oslo-lufta har blitt reinere blir jeg enda mer overbevist om at vi er på rett vei. Tidligere måtte Eira av og til være inne på grunn av dårlig luft. Det trenger hun ikke lenger.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder

At Oslo i 2018 hadde et helt år uten å overskride farlige grenseverdier, handler mye om politikk. Vi bruker bompenger for både å redusere biltrafikken, men også for å skape gode tilbud til de som reiser kollektivt og de som sykler eller går.  I Oslo er det nå færre som kjører dieselbil og flere som kjører elbil, noe som bidrar mye til bedre luft. 

Det er feil slik Astrid Meland hevder, at bompenger ikke er miljøtiltak. Selvsagt er det det. Hun slår fast at biltrafikken ikke går nok ned til at det monner på grunn av bompengene. I Oslo har vi et moderat nivå på bompengebelastningen. Det skal ikke bli altfor dyrt for folk, men likevel slik at noen kanskje velger å ta med ungene på T-banen til fotballkamp framfor å kjøre.  

les også

Bompenger er ikke noe miljøtiltak

Men det viktigste miljøtiltaket er at bominntektene brukes til å bygge ut kollektivtransporten og gjøre det tryggere og bedre å sykle eller gå. Vi MÅ ha reelle alternativer til bil. Vi må ha flere avganger og nye trikker, Fornebubane, nytt signal- og sikringsanlegg for t-banen og ny T-banetunnel gjennom sentrum. 

Det vil alltid være noen som må kjøre bil. Det kan handle om funksjonsnedsettelse eller krevende kollektivforbindelse. Du selv kan ha gode grunner til å kjøre bil, men det er ikke sikkert at alle foran deg i køa, har like god grunn. Med færre biler unngår vi kø og de som må kjøre bil får bedre plass. Dette er miljøtiltak.

Vi blir stadig flere i Oslo-regionen, og det økte transportbehov kan ikke løses med flere biler. Med flere bommer er flere med på spleiselaget for å få bedre veier, men aller mest til å bedre kollektiv- og sykkel-tilbudet. Tidligere gikk omkring halvparten av hver biltur gjennom en bom, nå er det 75 prosent. At flere betaler er mer rettferdig, og det gjør samtidig at vi kan øke rabatten. En passering med bensinbil utenom rushtida i Osloringen er nå kr 16,80. Tidligere var det over dobbelt så mye. Bor du på Lambertseter og kjører til jobb på Fornebu betaler du nå mindre enn før.  Men når Fornebubanen som du har vært med på å finansiere er klar om noen år håper jeg selvsagt at du heller velger den framfor bil. 

les også

Bompenger kan gi miljøgevinster

Det er ikke nedgang i biltrafikken på grunn av pris som er det viktigste miljøargumentet for bompenger. Det viktigste argumentet er å finansiere miljøvennlige løsninger.

Det er ikke feil at bilistene bidrar til bedre kollektivtransport og sykkelveier. De fleste av oss er ikke enten bilist, syklist eller kollektivreisende. Stadig færre i Oslo har bil, men de fleste som har bil, tar også trikk, buss eller T-bane innimellom. Og de fleste sykler eller går av og til. De som kjøper billett hos Ruter er også med på finansiere kollektivutbygging. Selvsagt skal bilister som nyter godt av at mange reiser kollektivt i Oslo og at det dermed blir mindre kø være med på å betale for kollektivtrafikken.

les også

Bompengepartiet skal ha første landsmøte etter valget: – En stor utfordring

Meland nevner andre måter å få ned biltrafikken på, blant annet økning i drivstoffavgiftene. Hun viser til at en økt drivstoffavgift på 50 prosent vil bidra mye mer til å redusere biltrafikken og CO2-utslippene enn en økning på 50 prosent i bompengene. Jeg tror at 50 prosents økning enten i drivstoffavgift eller bompengeavgift vil redusere trafikken, men det ville ført til enda større protester enn de vi ser i dag.  Jeg har mer tro på å skape et bedre tilbud blant annet gjennom moderate priser i bommene. Det kan helt sikkert finnes andre måter å få ned biltrafikken på enn bompenger. Med veiprising vil alle måtte bidra etter hvor mye de forurenser. Teknologi og regelverk for dette er ennå ikke tilstrekkelig utviklet, men det er absolutt noe vi må vurdere i framtida. 

Denne våren har mange av ungdommene våre fulgt Greta Thunbergs eksempel og krevd av oss voksne at vi må skjerpe oss. Eira har vært en av dem.  Jeg støtter engasjementet fordi barn og voksne som Eira og Erik skal få bedre luft å puste i og at byen vår skal være for alle som bor i den, både unge, gamle, syklister, gående og de som bruker bil når de må.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder