PLANLAGT I EN ÅRREKKE: Den kompliserte og dyre broen over Sognefjorden, trengs kanskje ikke likevel. Foto: Statens Vegvesen

Debatt

Tommelen opp for økt mobilitet

Nødvendige diskusjoner om store samferdselsprosjekter og ny teknologi reduseres av VG til et nytt angrep på E39 og fergefrie løsninger. Det er det ingen grunn til. Fergefrie løsninger er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for økt mobilitet, kortere reisetid og mer attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner langs kysten.  

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

HELGE ORTEN (H), Leder av transport- og kommunikasjonskomiteen

I forrige uke la ekspertutvalget for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur frem sin rapport. Deres hovedbudskap er at «bevegelsesfrihet, det vil si opplevelsen av høy mobilitet for folk og for næringsliv i alle deler av landet og ut i verden, er grunnleggende positivt og verdiskapende for vårt moderne samfunn. Med god bruk av ny teknologi kan kostnadseffektive og fremtidsrettede transportløsninger gjøre denne bevegelsesfriheten mer bærekraftig, større og billigere for samfunnet.» Rapporten inneholder mange interessante konklusjoner, og er et viktig innspill i arbeidet med neste Nasjonale Transportplan.

les også

Tommel ned for regjeringens prestisjeprosjekt

Ekspertutvalget mener det er behov for en mer differensiert tilnærming til fergefri E39, noe jeg er helt enig i. Allerede i dagens NTP, er det gjort klare prioriteringer der Rogfast, Hordfast og Møreaksen er prioritert av fjordkryssingsprosjektene. Det er fordi disse prosjektene bidrar til å redusere reisetiden mellom Bergen og Stavanger og mellom Mørebyene betydelig, og på en slik måte at vi øker attraktiviteten og bygger sammen bo- og arbeidsmarkedsregionene. Det er viktig for å utvikle landets fremste eksport- og verdiskapingsregioner. Denne reisetidsbesparelsen og økte mobiliteten kan vi ikke oppnå gjennom fortsatt bruk av ferger - førerløs eller ikke.

les også

Egon Holstad: Norge har ikke råd til tog

Arbeidet med å optimalisere og stressteste disse prosjektene er også godt i gang. Det har resultert i at kostnadene er betydelig redusert og nettonytten betydelig forbedret, sammenlignet med de beregningene som ligger i NTP. Tilsvarende vurderinger må gjøres for de andre prosjektene på E39, og samtlige andre store prosjekter som skal prioriteres i NTP.

Ny teknologi gir mange muligheter. For innbyggere og næringsliv kan det bety en enklere og bedre reiseopplevelse, et bedre kollektivtilbud, redusert reisetid, økt fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Samtidig vil det hjelpe oss i omstillingen til utslippsfrie løsninger for alle transportformer, slik vi allerede er godt i gang med. Derfor er det viktig å fortsette en balansert utbygging av infrastruktur i hele landet - både til sjøs, til lands og i luften.

Mer om

  1. Samferdsel

Flere artikler

  1. Slår alarm i ny rapport: Gigantprosjekt langs kysten kan bli utdatert

  2. Tommel ned for regjeringens prestisjeprosjekt

  3. Vi kan ikke fjerne bompengene

  4. Frp ut mot E39-forslag: – Uaktuelt å bruke veipenger på klimatiltak

  5. Mener planlagt Møre-tunnel blir farligere enn Gudvangatunnelen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder