KRITISK: Dersom avtalen trer i kraft inngår sjakkforbundet en samarbeidsavtale med en ulovlig aktør i det norske markedet, skriver Gunn Merete Paulsen, direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet. Foto: Dagrun Reiakvam

Debatt

Lotteritilsynet: – Derfor advarer vi sjakkforbundet

Kindred bryter bevisst norsk lov, og Norges sjakkforbund bør vurdere nøye om de skal inngå en avtale med dem.

Gunn Merete Paulsen, direktør Lotteri- og stiftelsestilsynet

De store pengespillselskapene har i årevis brukt ulike metoder for å lirke seg inn i det norske markedet. Men å søke å inngå en samarbeidsavtale med en aktør som sjakkforbundet er en ny vri. Debatten rundt Kindred og sjakkforbundet har både en moralsk og en juridisk side. Vi forholder oss til det juridiske. 

Dersom avtalen trer i kraft inngår sjakkforbundet en samarbeidsavtale med en ulovlig aktør i det norske markedet. Det er forbudt å tilby og markedsføre pengespill her i landet uten tillatelse fra norske myndigheter. Den norske pengespillordningen skal sikre trygge og ansvarlige spill. De som har problemer med pengespill eller står i fare for å få det skal beskyttes. Den norske pengespillreguleringen er vurdert og funnet i orden av en rekke domstoler, inkludert EFTA- domstolen, Oslo tingrett og Høyesterett. 

les også

Carlsen om NSF dropper Kindred-avtale: – Et svik mot denne og neste generasjon unge

les også

Spillavhengige viktigere enn penger

Likevel tilbyr Kindred sitt datterselskap, Trannel, pengespill i Norge. Mange har kanskje sett reklamer for Mariacasino eller Unibet. Det er mulig fordi vi ikke har sterke nok virkemiddel til å stoppe dem, men det betyr ikke at det er lov. Kindred går blant annet aktivt ut og rekrutterer norske spillere, og de driver utstrakt markedsføring i Norge. De er en ulovlig aktør i det norske markedet. 

Dette har Kindred og datterselskapet bestridt i ulike rettslige disputter med norske myndigheter, men både Lotteritilsynet og klageinstansene har i flere saker slått fast at pengespillaktivitet som er tilpasset og tilrettelagt for norske spillere blir omfattet av norsk lov når de er rettet mot Norge. Derfor har Lotteritilsynet pålagt Trannel å stanse det ulovlige spilltilbudet i Norge, et vedtak som er påklagd. Kindreds datterselskap har også saksøkt staten i en lignende sak. Denne saken skal opp til rettslig behandling i høst. 

Selv om samarbeidsavtalen mellom sjakkforbundet og Kindred ser lovlig ut i det den inngås, vil det være den konkrete gjennomføringen av avtalen som til slutt vil være fasiten på om den er lovlig eller ikke. Ved å inngå en avtale med Kindred går Norges sjakkforbund inn i en situasjon der forbundet kontinuerlig vil operere i en gråsone mellom ytringsfrihet og ulovlig markedsføring. 

les også

Carlsen-bråket: Bettingselskapet vinner uansett

les også

Ståle Matre (45) var spillavhengig: – Myndighetene har sviktet

Vi oppfordrer Norges sjakkforbund til å nøye vurdere konsekvensene av å inngå en slik avtale, både fordi de setter seg i en situasjon som potensielt kan føre til brudd på pengespillregelverket, og ved at de offentlig fronter et samarbeid med en aktør som i dag bevisst bryter norsk lov. 

Som norske myndighetenes fagorgan på området er det vår jobb å informere sjakkforbundet om regelverket og advare mot potensielle konsekvenser av en avtale med Kindred.  

 Så velger sjakkforbundet selv hvem de vil lytte til. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder