SVARER: Anniken Hauglie. Foto: Mikalsen, Helge

Debatt

Svarer på kritikken: – Flere får hjelp når de trenger det

Skal vi lykkes med å hjelpe flere som sliter med psykisk helse, må vi både sikre bedre behandling og muligheter for jobb. Vi må samtidig kvitte oss med løsninger som ikke fungerer.

ANNIKEN HAUGLIE, Arbeids- og sosialminister (H).

Den 6. april skrev Joachim Agerup Løkkevik i Arbeiderpartiet at vi i større grad må beskytte mennesker med psykiske lidelser og hull i CV-en. Jeg er enig. Ordningene vi har for å inkludere flere i arbeidslivet og behandlingen av psykisk syke er gode, men ikke gode nok. Vi må alltid bli bedre.

Løkkevik skriver om egne erfaringer med systemer som ikke fungerer og hvordan det er å studere med psykisk sykdom. Det gjør inntrykk. Derfor er jeg glad for at vi er i gang med å gjøre det lettere både å få behandling og bli inkludert i arbeidslivet.

les også

Erna Solberg har sviktet de svake

For å bedre behandlingen av mennesker som sliter med psykisk helse har regjeringen tatt grep. Budsjettene til sykehusene er styrket, ventetiden og helsekøene er redusert og vi har innført fritt behandlingsvalg som gjør at pasienten selv kan velge behandling på statens regning. Fra januar i år kom de første pakkeforløpene for psykisk helse. Pasientene skal få mer forutsigbarhet og økt trygghet. Vi gjennomfører også en opptrappingsplan for psykisk helse som vil gi mer helhetlig oppfølging. Det betyr at flere får hjelp når de trenger det.

Fordi arbeid er det beste tiltaket for å motvirke fattigdom, må vi også sikre et inkluderende arbeidsliv. Derfor legger vi til rette for at alle skal få bruke arbeidsevnen sin. Regjeringen har lansert inkluderingsdugnaden hvor myndighetene og bedriftene sammen, hjelper de som sliter med å få jobb. Målet med inkluderingsdugnaden er å hjelpe folk med hull i CV-en, slik Løkkevik etterlyser.

les også

Ble utbrent i pappaperm: – Flere netter jeg bare satt og gråt

Pluss content

Vi stiller blant annet med penger til lønnstilskudd og varig tilrettelagt arbeid (VTA). Det kan hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne og psykisk sykdom. Vi vet at arbeid kan forebygge og forhindre sykdom og at en jobb å gå til ofte er den beste behandlingen det er mulig å få. Derfor er vi opptatt av å gi alle en mulighet til å komme seg i arbeid. Vi styrker også kvalifiseringsprogrammet for de som trenger tettere oppfølging inn i arbeidslivet. Samtidig har vi satt mål om at fem prosent av de nyansatte i staten skal være personer med hull i CV-en. Regjeringen sender snart flere forslag i dugnaden på høring. Vi ønsker innspill til hvordan disse kan bli enda bedre og mer treffsikre. 

les også

Sinnssykt bra av NRK – Skivebom av VG-anmelder

Selv om vi er i gang med nye tiltak for å hjelpe mennesker som sliter, må vi også stille spørsmålet om systemene er gode nok. Når sikkerhetsnettet ikke fungerer må vi ta tak. Slik var det med arbeidsavklaringspenge-ordningen (AAP). Kun én av fem kom tilbake i full jobb, antallet unge på AAP økte, og mange hadde aldri vært i jobb. Målet var tidligere og bedre oppfølging og at flere skulle raskere tilbake til arbeid. Ingen av disse målene ble nådd. Ordningen som skulle være midlertidig ble for mange et liv i limbo. 

Ordningen ble derfor endret, slik mange i Arbeiderpartiet ønsket. Dette skal gi raskere og mer individuelt tilpasset hjelp. Det betyr bedre oppfølging og at flere enn før kan komme tilbake i arbeid. 

Vi jobber hver dag med å bedre oppfølgingen av dem som sliter med psykisk helse, både gjennom å skape pasientenes helsetjeneste og gjennom inkluderingsdugnaden. Jeg håper Løkkevik og Arbeiderpartiet blir med på dugnaden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder