Kommentar

En grusom tanke

Av Astrid Meland

Juss er ikke matematikk. Ekspertene har vært rykende uenige. Hva om Norge på nytt gjør feil i NAV-saken?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det nye av i høst er at vi kan være syke og likevel reise til Solkysten med utbetalinger fra NAV. For nå har myndighetene endelig forstått loven riktig.

Men har de egentlig det?

Vi vet ikke helt hvem som står bak fasiten. I den nå offentliggjorte brevvekslingen mellom departementet og NAV, er det noen navnløse jurister som står bak vurderingene.

Og de er rykende uenige.

Til slutt lander de på at Norge må velge den mest liberale fortolkningen. Det er bare å reise i EØS. Du trenger ikke spørre.

les også

Bryter NAV loven i opprydningsarbeidet også?

Dette er åpenbart ikke noe myndighetene har ønsket. Kravet om opphold i Norge har hatt tverrpolitisk støtte. Om myndighetene mente loven var urettferdig, ville de ha opphevet den for alle land. Men du kan bare dra til EØS, ikke Tyrkia eller Marokko.

Det er minst to spørsmål juristene har vært uenige om: Retten til å ta med ytelsene i EØS. Og om Norge kan kreve søknad før folk drar.

Og det er etter hvert mye som tyder på at Norge faktisk har tolket loven for strengt. Men har vi nå havnet i den andre grøften, og tolket den for liberalt?

I en kronikk i VG stiller stipendiat Eivind Helland Marienborg det spørsmålet.

Hans poeng er at vi kan står i fare for å fravike vår egen folketrygdlov. Gir vi flere unntak fra folketrygdloven enn det EØS-reglene krever, følger vi ikke lenger folketrygdloven slik den er gitt av Stortinget.

Og juristene har kranglet lenge og kommer antakelig til å fortsette å se på dette i granskningen.

les også

Den europeiske trygdeskandalen

I en juridisk redegjørelse fra NAV sommeren 2018 diskuteres ulike mulige tolkninger av forordningen. En liberal som den vi har nå, og en strengere. Den siste sier at vi fortsatt kan kreve opphold i Norge for å betale ut ytelsene.

Det oppgis at «enkelte fagmiljøer i NAV og enkelte i Trygderetten», legger en liberal forståelse til grunn. Men at NAV Klageinstans sitt lovvalg- og medlemskapsnettverk er uenig, og mener man kan kreve opphold i Norge for å utbetale ytelsene, med mindre de skal utbetales til noen fast bosatt i EØS.

NAV ser ut til å ha forstått det slik at den strenge tolkningen har hatt støtte fra departementet, og viser til et brev fra 2017 hvor departementet legger en streng forståelse til grunn for å ta med seg dagpenger til EØS, noe NAV anfører som relevant også for denne saken.

Direktoratet sier at «den rettskildemessige situasjonen synes uavklart».

I et skriv foreslår NAV fire ulike spørsmål som kan stilles til EFTA-domstolen om dette.

I januar i år sier direktoratet at de mener at de ikke kan avslå ytelser utelukkende fordi folk ikke var i Norge, men holder på at de kan kreve at folk må søke før de drar. Departementet støtter at dette vurderes.

les også

Trygdeskandalens kjerne

I den offentliggjorte brevvekslingen mellom NAV og departementet mangler mye av departementets juridiske syn på saken, men det synes som om begge parter lenge mener Norge fortsatt må kunne stille krav, som søknadsplikt.

De endte til slutt på at vi ikke skal gjøre det.

Det er likevel en fare for at noen av dem som venter på frifinnelser får en dobbel belastning i fanget. For selv om beskjeden er at nå er «alt lov», kan enkelte få en ny, negativ beskjed. Det kan fortsatt være ulovlig å dra til EØS, for eksempel om man har droppet avtalte aktiviteter.

les også

Dette er NAV-spørsmålene Hauglie må svare på

Juss er ikke matematikk. Det er ikke noe klare fasitsvar. Derfor burde denne saken vært prøvd for EFTA-domstolen.

Men myndighetene skrev rett ut i flere av sine brev, at de ønsket å unngå akkurat det. De fryktet at en kjennelse fra EFTA-domstolen ville ta fra oss det norske handlingsrommet.

Men vår egen fortolkning er endt opp med å bli svært liberal. Det kan godt hende det er riktig. Men det kunne neppe gått «verre» for norske myndigheter i EFTA.

Tvert om kan vi ikke utelukke at EFTA-domstolen kunne ha landet på noe mer konservativt. Som for eksempel at Norge skal kunne kreve søknad før utreise, så lenge det omfattet alle og ikke var diskriminerende.

Om norske myndigheter overlot dette til domstolen, kunne med en viss tyngde hevde at dette var en ny og ukjent avklaring og at den nye forståelsen av reglene ikke får virkning tilbake i tid.

les også

Hauglie mener NAV-uttalelse bekrefter at deres lovtolkning har vært feil

Vi endte med tidenes oppvask.

Det setter nok ikke EØS-avtalen i akutt fare, men det kan gi en viss stemning for at våre høyt skattede trygdeordninger bør strammes inn.

Om neste steg er å kutte kraftig i velferdsstaten for å få ned trygdeeksporten, vil det nok for mange føles som å vinne slaget, men tape krigen.

Mer om

  1. EØS
  2. Anniken Hauglie
  3. Høyesterett

Flere artikler

  1. Slik fikk regjeringen justismord på sin vakt

  2. Bryter NAV loven i opprydningsarbeidet også?

  3. Ikke nok til å felle statsråden

  4. Kan du være rammet av NAV-skandalen? Slik er de «nye» reglene

  5. SV mener departementet holder tilbake informasjon i NAV-saken

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder