Leder

Riktig justering av abortloven

Stortinget vedtar denne uken en av årets mest opphetede saker, forbud mot fosterreduksjon.

KrFs seier i Granavolden-plattformen er at det ikke lenger skal være tillatt med selvbestemt abort av én eller flere friske flerlinger. Endringen gjelder ikke der det er medisinske årsaker. Den praktiske konsekvensen av vedtaket er at en slik beslutning skal tas i en nemnd, slik praksisen er for alle aborter etter uke 12. Utover dette er heldigvis abortloven uendret.

Bakgrunn: Vedtok endringer i abortloven

Debatten har ikke gjenspeilt innholdet i lovendringen. Opposisjonen fremstiller dette som en alvorlig svekking av kvinners rettigheter. Tilbake til strikkepinnene-argumenter og sammenligning med den kvinnefiendtlige dystopien «Handmaids Tale» har vært brukt retorisk. Det er et overspill som det på ingen som helst måte er grunnlag for. I det politiske Norge er det langt mer støtte til å liberalisere enn å innskrenke abortloven.

Etter vårt syn handler dette om å tette et hull i dagens lovverk. Norge er et av svært få europeiske land som tillater selvbestemt tvillingabort. Da abortloven ble vedtatt i 1976 var ikke fosterreduksjon medisinsk mulig. Derfor ble det heller ikke vurdert inn i det opprinnelige lovarbeidet. Fra 2016 til oktober 2018 ble det utført 13 selvbestemte tvillingaborter i Norge. Forbudet rammer svært få, og endringen er marginal. Det er likevel ikke noe gyldig argument. Prinsippene i abortloven må gjelde uavhengig av om det angår få eller mange.

Norge har en svært velfungerende abortlov. Den er et nøye overveid kompromiss mellom kvinnens selvbestemmelse og hensynet til fosterets egenverdi. At det er så bred konsensus om et så vanskelig spørsmål, forteller oss at loven er en suksess. Det betyr ikke at enhver endring er feil. Den medisinske utviklingen går i et rasende tempo. I fremtiden vil teknologien bringe frem mange og nye etiske dilemma vi må forholde oss til. Da er vi tjent med en mer edruelig debatt enn vi har sett det siste året.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder