Foto: Roar Hagen

Kommentar

Ernas regjering vakler

Striden om bompenger kan sprenge Erna Solbergs regjering. Hverken KrF, Venstre eller Frp har råd til å gi seg. Alle frykter stortingsvalget om to år.

Dersom Frp gjør det så svakt i høstens kommunevalg som mange meningsmålinger tyder på nå, kommer vi til å se et brutalt internt oppgjør om veien videre. Men kommunevalget kan bli skjebnesvangert for flere enn Frp. Venstre og KrF risikerer begge å gjøre det så dårlig at de i neste omgang kan falle ut av Stortinget - og selvsagt miste regjeringsmakten.

Høyre, derimot, kan leve ganske greitt med et ikke alt for godt resultat. Det er viktigere for Høyre-leder og statsminister Erna Solberg at samarbeidspartnerne hennes gjør det så bra at regjeringen overlever. Solberg vet at et dårlig resultat går utover selvtilliten. Partier under press blir kantete og gjerrige. De samarbeider dårligere med andre, har mindre å gi i forhandlinger, og mistror lettere andres motiver.

Svært lite å gi

Derfor kommer Erna Solberg til å strekke seg langt for å finne en løsning på bompengesaken som alle de tre andre partiene kan leve med. Det blir ikke lett. På den ene siden har Frps landsstyre og stortingsgruppe helt urealistiske forventninger til hva Siv Jensen kan få fra de andre partiene. På den andre siden har Venstre og KrF svært lite å gi. Om noe.

HARDT PRESSET: Frp-leder Siv Jensen er hardt presset av sine egne. Nestleder Sylvi Listhaug i bakgrunnen Foto: Frode Hansen

Mye tyder på at Siv Jensen er i ferd med å miste kontrollen over sitt eget parti. Denne ukens ekstraordinære landsstyremøte viste oss en presset partileder. Et utålmodig parti gikk såvidt med på å la henne prøve forhandlingsveien.

Den veien blir ikke enkel. For KrF vil det være vanskelig å komme Frp i møte etter høstens intense kamp om KrFs veivalg. Det var nettopp skepsisen til Frp som var det viktigste argumentet for mange av KrFerne som heller ville velge Ap, med Jonas Gahr Støre som ny statsminister.

Også blant dem som til slutt valgte Erna Solberg, var mange i tvil på grunn av Frp. Dersom KrF ved første korsvei gir etter for å berge Frps plass i regjering, kan det føre til enda mer splittelse i partiet. Mens det kan virke samlende dersom KrF får den regjeringen partiet opprinnelig gikk til valg på: En regjering ledet av Høyres Erna Solberg, der Frp ikke er med.

les også

Og der kom Frp-smellen

Stoler ikke på Trine

For Venstre er det uhyre problematisk å gi noe som helst til Frp i bompengesaken. For Venstre handler dette ikke om bil og bom, men om klima og kollektivtrafikk. Partiets største konkurrent, særlig i byene, er Miljøpartiet De Grønne. Dersom det blir skapt et inntrykk av at Venstre viker på klima og miljø til fordel for Frp, risikerer de å sende enda flere velgere rett over til MDG.

I Venstre er det ikke alle som stoler på at Trine Skei Grande klarer å stå imot når Siv Jensen og Erna Solberg setter alt inn på å overtale henne. Men Venstre-lederen risikerer opprør blant sine egne hvis hun gir for mye. Særlig hvis hun gir etter på bypakkene, de store samferdselsprosjektene rundt byene. De inneholder mye kollektivtrafikk, sykkelveier og andre miljøvennlige tiltak. Dette var en av Venstres store seire i regjeringsforhandlingene.

Frps fortelling

Dersom Siv Jensen ikke får det hun trenger fra de andre partiene, risikerer hun at hennes egne presser henne og Frp ut av regjering. Jensen selv ønsker ikke det, hun elsker jobben som finansminister. Om Frp ender med å forlate regjeringen, enten det skjer nå eller etter valget, tror mange at det også betyr slutten på Siv Jensens tid som partileder. Hun har vært garantisten for Frp som ansvarlig regjeringsparti. Dersom hun forsvinner, kan det bli langt vanskeligere for Frp å inngå et forpliktende samarbeid med andre partier.

Dersom Frp ønsker å forlate regjeringen før stortingsvalget, kan kampen mot bompenger være en riktig sak å gå på. Da kan partiet si til sine velgere:

“Vi gjorde vårt beste. Til slutt kunne vi ikke lenger leve med å ikke få gjennomslag. Derfor trakk vi oss ut av regjeringen. Nå kan vi kjempe for vårt primærstandpunkt uten å være bundet av vasne kompromisser.”

les også

Bompenga eller livet

Om det fungerer, er et annet spørsmål. Frp har tross alt hatt ansvaret for vei og bom de siste seks årene.

Gjensidig mistro

En flertallsregjering med de fire partiene var Erna Solbergs drøm. Men fire så ulike partier ser ikke ut til å fungere særlig godt sammen. Kløften mellom KrF og Frp er særlig dyp. Men også mellom Venstre og Frp er avstanden stor. Klima og innvandring er viktige stikkord.

Forholdene internt mellom regjeringspartiene er ikke hjertelig, særlig ikke i Stortinget. I regjeringen er de tross alt mer sammensveiset, de er kolleger på samme lag. Men mellom partienes stortingsgrupper ligger det ofte gjensidig mistro og ulmer. Mange mangler troen på at samarbeidspartnerne vil dem vel, og ønsker at de skal lykkes.

Bompengesaken har avdekket hvor skjørt dagens regjeringssamarbeid er. Det handler ikke lenger bare om bompenger. Nå dreier det seg om større spørsmål. For Venstre handler bomsaken først og fremst om klima - som for partiet er et verdispørsmål, overordnet alt annet. Også for KrF handler forholdet til Frp om verdier. Om det mange av dem ser som forskjeller i menneskesyn, og i måten å behandle andre mennesker på.

Må samle de tre

Og som alltid handler det om oppslutning. Når så ulike partier sitter sammen i regjering, ender det ofte med kompromisser der alles særpreg er slipt bort. Både i Frp, KrF og Venstre er det mange som tenker at deres partier kan gjøre det bedre i stortingsvalget om to år dersom Frp går ut av regjeringen.

Erna Solbergs største utfordring akkurat nå er å lete etter løsninger som kan samle de tre. Hun må klare det nesten umulige: gi nok til alle. Ellers kan alt ryke.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder