Bare en liten måned etter at det var full fyr i Frp etter Rajas utspill om «brun propaganda», er begeret atter en gang fullt. Denne gang er det Rajas barnebrille-utspill som var dråpen. Foto: Hallgeir Vågenes

Kommentar

Begeret er fullt. Igjen.

Abid Raja splitter ikke bare sitt eget parti. Han er blitt et irritasjonsmoment for regjeringen.

Tone Sofie Aglen
Kommentator
les også

Komitékollegene mangler tillit til Abid Raja: Endrer budsjettbehandlingen

Det stormer alltid rundt Venstres Abid Raja. Han er en viktig årsak til at lederstriden i Venstre er så intens. For mange er det viktig å få ham inn i partiledelsen. For atter andre er det aller viktigste at Raja ikke skal inn i ledelsen. Det overgår nesten alt annet.

På Stortinget har de nesten kjøpt kake for å feire at det har gått snart tre uker med ro i regjeringen. Men bare en liten måned etter at det var full fyr i Frp etter Rajas utspill om «brun propaganda», er begeret atter en gang fullt. Denne gang er det Rajas barnebrille-utspill som var dråpen. Til Aftenposten sa han at «regjeringens brilleforslag er et dårlig forslag». Sammen med partikollega Carl-Erik Grimstad ville han gjøre det de kan for å få endret forslaget. Det spesielle er ikke bare at forslaget kommer fra en regjering Venstre som kjent er en del av. Abid Raja er også partiets finanspolitiske talsmann, og en av dem som skal forhandle statsbudsjettet på vegne av regjeringen.

les også

KOMMENTAR OM LEDERSTRIDEN: Hvem skal ut i Venstre?

At utspillet vakte betydelig irritasjon hos samarbeidspartiene, er åpenbart. Det skapes et inntrykk av at de andre partiene er «bad guys». For KrF, som vanligvis er alle svake gruppers hvite ridder, må det smerte at Venstre tilrøvet seg den rollen. Frps Erlend Wiborg uttalte til Aftenposten at «det er typisk at Abid Raja går ut med dette uten å prate med oss andre. Det kan virke som om medieoppslaget er viktigere enn saken.» Wiborg er leder av arbeids- og sosialkomiteen og måtte forsvare regjeringens kutt. Nå har irritasjonen over Rajas soloutspill fått konsekvenser for samarbeidet på Stortinget. Mer av budsjettarbeidet overlates til de parlamentariske lederne. Årsaken skal være uttrykt mangel på tillit til Abid Raja. Det er nok mange som ser med bekymring på at han skal få enda større innflytelse i Venstre, eller i regjeringen.

Abid Raja er en politiker få er likegyldig til. Mange er begeistret for ham, men han er lite populær blant de sentrale tillitsvalgte i partiet. De opplever ham som en lite lojal solospiller. På mange måter representerer Raja et klassisk dilemma i politikken. For en politiker er det mange egenskaper som er viktig. Ofte er det evnen til å begeistre, engasjere og snakke som får oppmerksomhet. En av de mest undervurderte egenskapene er av det mer smålåtne slaget. Pålitelighet. Å være til å stole på. Selv om det er lite synlig utad, er det ofte avgjørende for en politikers gjennomføringskraft.

les også

KOMMENTAR OM REGJERINGSBRÅKET: Ro i klassen

Gode relasjoner til sine samarbeidspartnere, og politiske konkurrenter for den del, er en stor fordel når man skal få gjennom politikk. Ofte er det politikere som oppfattes som litt anonyme som er de beste forhandlerne. Den rake motsetningen av Raja er Venstres parlamentarisk leder, Terje Breivik. Han blir ofte kritisert for å være lite synlig, men er høyt respektert innad.

For mange er det en krevende balansegang. Som politiker er det viktig å markere seg. Det gir ofte popularitet ute blant velgere og på grasrota. Det er ikke uten grunn at Raja er Venstres mest populære politiker. Men blir graden av egenmarkering for høy, skaper det dårlig stemning hos de man skal samarbeide med. Ofte blir resultatet at man får mindre gjennomslag for de politiske sakene. Paradoksalt nok er de mest markante politikerne ofte de minst effektive.

Sannsynligvis har Raja gjort brille-saken en bjørnetjeneste. Lysten til å reversere kuttet, har neppe blitt større etter dette. Det kan bli oppfattet som en seier til Raja. Men selv om han har svekket sin posisjon blant sine regjeringskolleger, er det langt mer åpent om han har svekket sitt kandidatur til Venstres ledelse. Det er ikke alltid to sider av samme sak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder