Foto: Roar Hagen

Leder

Vond konflikt om vindmøller

Vindkraft-konflikten på Frøya skulle aldri kommet så langt.

Anleggsarbeidere og demonstranter har stått og glodd på hverandre på Frøya i det siste. Trønderenergi og partnerne skulle egentlig arbeidet nå. Men de er stoppet av aksjonistene.

Trønderenergi har for lengst fått lov til å bygge vindpark her. Turbinene er bestilt og anleggsmaskinene leid inn. Kommunen har i årevis sagt ja. Først like før anleggsstart kom stoppordren. Dette er ikke holdbart for næringslivet, som har sin konsesjon i orden. Et knapt flertall sa dessuten ja i folkeavstemningen i 2005.

les også

Nå skal det helst blåse stiv kuling

Vinden har snudd. Nylig ble det arrangert ny folkeavstemning. Nesten 80 prosent sa nei, med en deltakelse på 48 prosent. Kommunen kom i knipe og sa derfor nei til videre dispensasjon.

Forankringen av beslutningene har tydeligvis vært for svak fra flere hold i denne saken. Hovedargumentet til motstanderne er at den nye vindparken vil se annerledes ut enn planen var. Og det har de helt rett i. I 2005 var det snakk om opptil 63 vindturbiner på 130 meters høyde. Nå er det bare 14 turbiner, men de er til gjengjeld 180 meter høye.

les også

Norge har et ansvar for å kutte klimagassutslipp

Endringene har gitt motstanderne ny kraft. Men her burde både kommunen og Trønderenergi vært tydeligere på hva som er gitt tillatelse til og hva som faktisk lå i planen. Energiminister Kjell-Børge Freiberg har slått fast at konsesjonen ligger fast. Og konsesjonen sier ikke noe om hvor mange og høye vindmøllene skal være. Den gir bare tillatelse til å produsere en viss mengde kraft.

Derfor har vindkraftprodusentene sitt på det tørre. Men det er lett å skjønne at motstanderne også blir sinte, fordi de tidligere har sett skisser som avviker fra det man nå legger opp til.

les også

Aksjonerer mot vindturbiner: – Villige til å ofre hele sommerferien her

Slikt åpner for omkamper. Og det er selvsagt helt legitimt å kjempe mot vindmøller. Men når beslutningen er tatt, bør det være basert på en felles virkelighetsbeskrivelse som alle respekterer. Vi kan ikke ha stadige omkamper om lovlig fattede vedtak.

For dette betyr at staten må inn og bruke statlig reguleringsplan, med de konfliktene det medfører.

Vi er imot en overdreven utbygging av vindmøller i Norge. Samtidig ser vi at noen områder er svært godt egnet til vindkraft. Her må flere hensyn veies mot hverandre. Og vi må klare å bli enige lenge før aksjonister og anleggsarbeidere støter sammen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder