OVERGREPSFORUM AVSLØRT AV VG: Verdens største overgrepsforum «Childs Play» viste seg å være drevet av australsk politi. Foto: KRISTER SØRBØ, VG
OVERGREPSFORUM AVSLØRT AV VG: Verdens største overgrepsforum «Childs Play» viste seg å være drevet av australsk politi. Foto: KRISTER SØRBØ, VG

Det lovløse rom

MENINGER

Den internasjonale jakten på overgripere mot barn foregår i lukkede rom. Norske myndigheter våger knapt å åpne døren på gløtt.

Publisert: Oppdatert: 19.10.17 20:25

Etter to uker med mas på Justisdepartementet, på Kripos, på Politidirektoratet, og på Riksadvokaten, fikk VG svar fra sistnevnte i form av en kort e-post torsdag: Spørsmålet om norsk politi lovlig kan infiltrere overgrepsnettsteder og dele overgrepsbilder kan ikke besvares generelt, og må overlates lovgiver. Det vil si Stortinget. Ballen sparkes over til politikerne.

Les hele historien her: Slik avslørte VG undercover-operasjonen

Det er i hvert fall et svar. Det sier kanskje noe om hvor lite rustet Norge står i denne kampen. Og det kan i verste fall reise alvorlige spørsmål om legitimiteten til bevisinnhenting i tidligere og pågående etterforskninger.

VGs avsløring for snart to uker siden om hvordan verdens største overgrepsforum på nettet ble overtatt og driftet av australsk politi i nesten et år, inneholdt en scene av nesten Hollywoodsk karakter:

Da de to opprinnelige overgrepsgründerne, en amerikaner og en kanadier, ble pågrepet i en dramatisk politiaksjon i Virginia, USA i fjor, etter selv å ha deltatt i et overgrep mot en fireåring. Kanadieren fikk følgende fait accompli:

«Var han blitt tatt i Canada, ville straffen blitt langt mildere. Nå? Satt opp mot veggen av agentene som endevendte huset, var valget han fikk, tydelig: Gi oss alt du vet nå, så slipper du kanskje ut av fengselet før du dør».

Slik opererer politiet i USA. I en arrestasjon som er blitt muliggjort etter en etterforskning i Australia, hvor politiet har de videste fullmakter i verden når det gjelder overgrep mot barn. Metodene og lovverk ble anvendt mot en kanadisk statsborger.

I hele den lange, mørke saken var dette et øyeblikk som appellerte til den enkleste formen for rettferdighetssans for de fleste av oss som leste den. Det er ingen forbrytelser som kan vekke mer antidemokratiske følelser enn overgrep mot barn. Vi ser arrestasjonen for oss, og gnir oss i hendene.

Men kan opplysningene kanadieren ga fra seg bli brukt i en norsk rettssak? Det vet vi ikke, for norske myndigheter vil ikke fortelle om de etterforsker noen av de norske brukerne på «Childs Play». Og har politiet selv delt bilder av overgrep mot norske barn i sitt arbeid med å skape tillit hos de andre overgriperne?

Det vet vi heller ikke, og det vet neppe norske myndigheter heller.

Selv ikke den globale krigen mot terror foregår med de vide fullmaktene australsk politi opererer med i kampen mot barneovergrep. Kanskje er det riktig, for å komme denne overgrepskulturen til livs.

Men norske myndigheter kan ikke outsource etterforskningsmetoder til agenter som opererer under et annet lovverk enn det norske for så bruke bevisene ved norske domstoler mot nordmenn beskyttet av norsk rettssikkerhet.

Derfor er lovarbeidet Riksadvokaten nå åpner for et initiativ som kommer godt, men farlig sent.