PÅ SKOLEVEI: Somaliske barn i kø utenfor et klasserom. Flere norske barn er sendt til koranskoler i andre deler av Somalia.

PÅ SKOLEVEI: Somaliske barn i kø utenfor et klasserom. Flere norske barn er sendt til koranskoler i andre deler av Somalia. Foto: Illustrasjonsfoto: Reuters

Leder

Vold mot skolebarn

På Dagsrevyen onsdag fortalte norske barn om hvordan de var blitt utsatt for grov vold ved en koranskole i Somalia. Vi skylder barna å ta dette på største alvor.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Barn har modig fortalt om et alvorlig samfunnsproblem. Vi må gjøre alt vi kan for at andre barn ikke skal bli utsatt for noe lignende. Denne innsatsen må foregå på flere plan.

Det er særdeles viktig at somaliere i Norge tar tydelig avstand fra såkalte «rehabiliteringssentra» i Somalia. Slike skoler vil «oppdra» unge fra vestlige land gjennom koranstudier og svært streng disiplin, som kan innebære ulike former for fysisk avstraffelse. Å legge barn i lenker, sperre dem inne og mishandle dem med stokkeslag eller pisk er å regne som tortur. Det er sjokkerende at noen vil ta sine barn ut av norsk skole for å bli utsatt for en slik mishandling. Det må skje en bevisstgjøring i det somaliske miljø om at det er fullstendig uakseptabelt å sende barn til slike skoler, og at fysisk avstraffelse av barn er ulovlig både etter norsk lov og internasjonale traktater.

LES OGSÅ:Opphetet innvandringsdebatt

I tillegg er det nødvendig at myndighetene grundig gjennomgår hvordan samfunnet bedre kan hjelpe barn i fare. I går kalte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug kalte inn til et hastemøte med flere statsrådskolleger. Hensikten var å vurdere behovet for lovendringer som kan forhindre at norske barn blir sendt til utlandet mot sin vilje.

Det har lenge vært kjent at en del foreldre tvinger sine barn til å gå på strenge koranskoler i sine opprinnelsesland. Det er heller ikke første gang en statsråd varsler kraftige tiltak. Nå forventer vi en sterkere oppfølging. Medlem av justiskomiteen, Jan Bøhler (Ap), etterlyste i mai flere tiltak fra å hjelpe barn som blir sendt til slike skoler. Han sier til NRK at «norske myndigheter kan bli mye flinkere til å bruke hele sitt repertoar av lovhjemler for å undersøke hvordan disse barnas skjebne er».

For å beskytte disse barna har barnevern, politi og ambassader viktige oppgaver. Hvis det i tillegg er nødvendig med lovendringer må disse legges frem for Stortinget. Vi må aldri tolerere at barn på denne måte utsettes for vold og tortur.

LES OGSÅ:Koranskoler i Norge uten tilsyn

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder