Leder

Utidig omkamp

Før helgen ville smilende fylkespolitikere slå sammen Troms og Finnmark. Nå maner partifeller til ny strid.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I Troms og Finnmark strandet forhandlingene om sammenslåing. Partene var uenig om det nye fylkets navn og plassering av sentrale funksjoner, og ba om hjelp. Knut Storberget stilte opp som megler, og etter noen dager kom resultatet. Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk (Ap) og lederen av Finnmarks forhandlingsutvalg fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) var blant politikerne som uttrykte glede etter at meglingen var i havn.

Troms og Finnmark fylkeskommune blir det nye navnet, politisk ledelse legges til Tromsø, assisterende administrative leder blir i Vadsø. Ingen ansatte kan pålegges nytt arbeidssted før 2024. Ingen skal sies opp på grunn av sammenslåingen, selv om noen får sammenfallende oppgaver.

les også

Delt styre i Finnmark Ap sier betinget ja til fylkesavtalen

Men mange er fortsatt misfornøyd. Aps tidligere nestleder Helga Pedersen er blant dem som vil at avtalen skal avvises. – Realiteten er at Finnmark blir avviklet som demokratisk arena, sier Pedersen til NTB. – Sier vi nei nå, er vi tilbake til null. Da kan ingen si hvordan utfallet blir. Vi risikerer å komme dårligere ut, sier derimot fylkesleder i Finnmark Ap Ingalill Olsen til NTB.

Et forslag om å reversere sammenslåingen ble forkastet av Stortingsflertallet i fjor. Likevel foreslår Finnmark Senterparti nå en folkeavstemning om sammenslåingen. Det er lite realistisk. Flertallet på Stortinget, som kjent med representanter fra hele landet, har for lengst vedtatt at Troms og Finnmark skal slå seg sammen.

les også

Fylkene skal få mer makt – regjeringen regner med bråk

Og når man ser nærmere på protestene fra Finnmark, synes det å handle mest om hva som skal tilfalle det nordligste fylket. Det er forståelig. Finnmark er viktig for Norge med sine store naturressurser og strategisk plassering med grense mot Russland. Det kan være gode grunner til å legge en rekke fylkeskommunale oppgaver hit. Men dette er altså opp til Troms og Finnmark selv å avgjøre, en fellesnemnd er satt ned for å bli enig om oppgavefordelingen.

Det bør de kunne klare. For konflikten ser mest ut som en klassisk krangel om ressurser, og ikke et reelt ønske om å reversere et vedtak som for lengst er fattet. Og nettopp derfor bør de to fylkene ha gode muligheter til å komme frem til en god løsning.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder