TIL KINA:Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Leder

Kritisk tenkning

Statsråd Iselin Nybø reiser i dag til Kina med akademia på slep. Hele 220 representanter for universiteter og høgskoler blir med på ferden til diktaturet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL
les også

Xi for all tid

Forsknings- og høyere utdanningsminister Nybø (V) sier formålet med reisen er å videreutvikle samarbeidet mellom de to land innen forskning og høyere utdanning. 20 universiteter og høgskoler er med på ferden til Kina. NTNU alene stiller med 33 personer. Blant deltakerne er rektorene på landets ni universiteter. I tillegg er forskningsinstitutter og Universitets- og høgskolerådet representert.

Denne reisen bør ha mer enn akademisk interesse. Den reiser viktige spørsmål om akademisk, personlig og politisk frihet. Vi tar slike rettigheter som en selvfølge. Kina undertrykker disse grunnleggende frihetene.

les også

Verdikamp i utenrikspolitikken

Norge kan og bør samarbeide og samhandle med Kina på en lang rekke områder, inkludert forskning og utdanning. Kina er ikke bare en økonomisk gigant. Kineserne satser også sterkt på forskning, blant annet innenfor ny teknologi og fornybar energi. Nybø sier til Aftenposten at Kina er i ferd med å bli en av de aller største kunnskapsprodusentene i verden. De ønsker å finne løsninger på fremtidens utfordringer. “Vi er et lite land, men vi håper at vi kan være en del av den utviklingen”.

Vi bør ikke ha noen illusjoner om hva Kina ønsker å oppnå. Vi må ikke være naive i møte med den autoritære stormakten. Vi må aldri unngå å kritisere regimets sensur og undertrykkelse av dissens. Når kommunistpartiet bestemmer alt blir det ikke rom for akademisk frihet.

les også

USA anklager Kina for tyveri - innfører sanksjoner

Det er lett å la seg blende av Kinas økonomiske utvikling, men i denne akademiske forsamling forventer vi evne til kritisk tenkning. Stein Ringen ved Oxford-universitetet, som har skrevet boken “Det perfekte diktatur”, sier til Aftenposten: -I Kina råder det ikke akademisk frihet. I de senere år har det gått i feil retning.

Det er en presis beskrivelse av forholdene. Norges forhold til Kina er blitt normalisert. Det er aldri uproblematisk å samarbeider med land som har en helt annet samfunnssystem enn vårt eget. Når vi gjør det må vi alltid fastholde våre egne verdier. En slik bevissthet bør være med i bagasjen til Beijing.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder