Leder

En foruroligende dom

Vi beklager sterkt beslutningen blant dommerne i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

En østerriksk kvinne som i hjemlandet ble ilagt en bot for å ha kalt muslimens profet Muhammed pedofil, fikk ikke medhold i sin klage for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Dommerne i Strasbourg konkluderte i går med at kvinnens ytringsfrihet ikke er krenket, og at de nasjonale domstolene i Østerrike har klart å balansere hensynet til kvinnens ytringsfrihet og andres (les: muslimers) religiøse følelser.

Kvinnen holdt i 2009 to seminarer for det østerrikske Frihetspartiet, der hun viste til at Aisha, den ene av Muhammeds koner, ifølge islamske skrifter var et barn da ekteskapet ble inngått, og dermed ble utsatt for pedofili. For dette utsagnet ble hun ilagt en bot på 480 euro samt sakskostnader for å ha brutt den østerrikske blasfemilovgivningen.

les også

En usedvanlig dårlig idé

Kjennelsen i EMD sier ingenting om hvorvidt uttalelser heretter bør møtes med rettslige skritt i andre land i Europa, heller ikke i Norge. Det er altså fortsatt opp til de ulike statene å regulere forholdet mellom ytringsfriheten og såkalt vern om religiøse følelser. EMD har de siste årene i økende grad vektlagt statenes handlingsrom, mens kritikken mot domstolen tidligere har vært det motsatte, at de griper for mye inn.

EMDs avvisning av klagerens sak etter likefullt foruroligende. Domstolen hadde i denne saken en gyllen anledning til å knesette prinsippet om at ytringsfriheten er en fundamental europeisk verdi. Utviklingen i flere europeiske land, ikke minst her i Norge, har vært å gå bort fra gammeldagse blasfemilover. Det kan tenkes at menneskerettighetsdomstolen gjennom den sterke kritikken fra nasjonalistisk hold de siste årene er mer preget av berøringsangst i prinsipielle spørsmål av denne art. Det er i så fall synd.

les også

Dramatikken og alvoret

Kjennelsen i EMD viser hvor viktig det er at nasjonale domstoler er bevisste på å verne en så vid og omseggripende tolkning av ytringsfriheten som mulig. Ytringsfriheten er stadig under angrep fra krefter som vil forby harselering med religiøse følelser for å «øke anstendigheten i debatten», slik den norske samfunnsdebattanten Muhammed Qasim Ali nylig formulerte det. Slike reaksjonære og misforståtte holdninger har heldigvis liten støtte i Norge lenger. Vi håper at utviklingen i det øvrige Europa vil gå i samme retning, og beklager derfor sterkt beslutningen blant dommerne i Strasbourg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder