PÅMINNER: – Det er ikke slik at seksuell vold bare angår land hvor det er krig og konflikt, skriver Harlem.

Debatt

Norge må straffeforfølge seksuell vold

Også i Norge kan det befinne seg personer som har begått seksuell vold uten at de blir stilt til ansvar for dette. Årets fredspris er en viktig påminnelse for påtalemyndigheten om det ansvaret Norge har i å straffeforfølge seksuell vold. 

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

MADS HARLEM, assisterende likestillings- og diskrimineringsombud 

Seksuell vold er et sakte og utfoldende folkemord. Ordene tilhører den kongolesiske legen Denis Mukwege, som er mottaker av årets fredspris sammen med Nadia Murad som overlevde seksuell vold i IS-fangenskap.

Det er ikke slik at seksuell vold bare angår land hvor det er krig og konflikt. Både gjerningsmennene og ofrene for seksuell vold kan også befinne seg i Norge som for eksempel asylsøkere.

I Tyskland har vi hørt om tilfeller hvor kvinner fra Syria og Irak har møtt sine overgripere på gaten. Dette kan også skje i Norge. De siste årene har vi også sett at mange nordmenn har reist som fremmedkrigere for å sloss på vegne av IS i Syria og Irak.

les også

Fredspris til modige vitner

På tross av at Norge i mange år hadde vært folkerettslig forpliktet til å ha egne straffebestemmelser om folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, vedtok Stortinget først i 2008 egne straffebestemmelser om dette etter påtrykk fra blant annet VG.

Likevel ser at vi at påtalemyndigheten ikke bruker disse bestemmelsene i straffeforfølgningen av for eksempel nordmenn som har deltatt i IS sine krigshandlinger i Syria og Irak. Disse straffes i dag utelukkende etter straffebestemmelsene om terror.

En av årsakene er at det at det er lettere å bevise deltagelse i en terrororganisasjon enn at det er begått seksuell vold. Bakgrunnen er blant annet at straffebestemmelsene om terror ikke inneholder noe om seksuell vold. Vi får dermed heller ikke noe dokumentasjon på hvor mange i Norge som er blitt utsatt for disse seksuell vold i krig og konflikt. 

les også

Fredsprisen 2018: Viktig, riktig og til rett tid

Terrorbestemmelsene svikter også i ivaretakelsen av ofre for seksuell vold fordi bestemmelsene ikke skiller mellom lovlige og ulovlige mål. En væpnet gruppe som angriper lovlige mål, som for eksempel militære anlegg, kan således bli straffet etter terrorbestemmelsene.

Ikke bare undergraver denne straffeforfølgningen krigens folkerett som skal gi beskyttelse til sivilbefolkningen i krig og konflikt. For tilhengerne til IS vil terrorbestemmelsene heller ikke fremstå som noe annet enn at statene går etter deres politiske tilhørighet og ikke IS sin bruk av seksuell vold som krigsstrategi for å ødelegge jezidiene i Irak og Syria.

les også

Stopp voldtektene: «Den som tier samtykker?»

Seksuell vold kan handle om voldtekt, tvungen prostitusjon, tvungen abort, tvungen nakenhet eller ulike former for seksuell tortur som utøves mot sivile, særlig kvinner, men også menn, i konflikter over hele verden.

Seksualisert vold brukes som krigsstrategi, for eksempel for å fordrive mennesker fra et strategisk område eller i forbindelse med massedrap og etnisk rensing. De som blir utsatt blir fornedret og ofte fysisk skadet, og det rammer også et samfunns reproduktive helse. I noen samfunn er det også så skambelagt at ingen vil ha barn med kvinnene etterpå.

les også

Marjory (19) drept av kriminelle gjenger i voldsherjede Honduras

Etter dokumentasjonen om den utstrakte bruken av seksuell vold i konflikten i det tidligere Jugoslavia, har slike overgrep blitt satt på den internasjonale dagsorden. FNs sikkerhetsråd har de siste tiårene vedtatt flere enstemmige resolusjoner som blant annet likestiller seksuell vold med andre våpen brukt i væpnet konflikt.

Sikkerhetsrådet har også understreket at seksuell vold i krig skal straffeforfølges. Den internasjonale straffedomstolen, som ble etablert i 2002, har myndighet til å straffeforfølge alvorlige brudd på krigens folkerett (krigsforbrytelser), handlinger som har til hensikt å utslette en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe (folkemord) eller utbredte eller systematisk angrep mot en sivilbefolkning (forbrytelser mot menneskeheten).

Alle disse forbrytelsene har seksuell vold som en del av sin gjerningsbeskrivelse. Dessverre har den internasjonale straffedomstolen i dag begrenset oppslutning, og den har kun myndighet når statene selv mangler vilje eller evne til selv å straffeforfølge disse forbrytelsene. I hovedsak er det derfor opptil hver enkelt stat å straffeforfølge seksuell vold i væpnet konflikt.

les også

Vold mot kvinner – et globalt problem som må bekjempes

Statsminister Erna Solberg understreket nylig, under 70-års markeringen av FNs menneskerettighetserklæring i Oslo, viktigheten av å sikre bevis for at det har skjedd seksuell vold i væpnet konflikt slik at personer kan stilles til ansvar for blant annet folkemord. Det må hun også følge opp i Norge.

Jeg er derfor glad for at Nobels Fredssenter under utstillingen om prisvinnerne vil gi publikum mulighet til å komme med en oppfordring til Riksadvokaten om å straffeforfølge personer som har utført seksuell vold i væpnet konflikt for folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten. Norske myndigheter må gjøre det de kan for å hindre at disse lovbryterne går fri. Dette skylder vi ofrene for seksuell vold i krig og konflikt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder