DØDELIG VÅPEN: I London er mer enn 70 mennesker drept med kniv i år. Dette blir omtalt som «the horror of knife crime» og betegnes som «epidemic». På bildet samler en rettsmedisiner bevis etter et knivangrep i London i fjor. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Debatt

Knivepidemi ute av kontroll

England opplever en kraftig økning i den alvorligste voldskriminaliteten. Antallet drap har økt med hele 25 prosent. I London er det hittil i år drept 119 personer, mer enn 70 av disse med kniv. Dette blir omtalt som «the horror of knife crime» og betegnes som «epidemic». I følge London-politiet blir ofrene stadig yngre og volden de utsettes for blir stadig mer grusom.

ERIK NADHEIM, Doktorgradsstipendiat, juridisk fakultet, UiO.

Angrepene skjer gjerne på dagtid, ved skoledagens slutt. I løpet av få dager i november ble fem personer knivdrept. De yngste ofrene var 15, 16 og 17 år gamle. 

Det er ingen entydige svar på hva årsakene kan være. En foreløpig forskningsrapport fra en av bydelene i London peker på flere fellestrekk hos gjerningsmennene. De mangler fullstendig voksenkontakt med personer de stoler på, de er utvist fra skolen og de har i lang tid vært kjent av det sosiale hjelpeapparatet. Londons ordfører Sadiq Khan er ikke optimist. Han mener at det vil ta ti år å få bukt med problemet som knivepidemien utgjør.

Politiet peker på at budsjettene under flere konservative regjeringer er kuttet med 20 prosent. Dette har ført til en kraftig reduksjon av antallet personer i aktiv polititjeneste.

Politiets løsning på knivepidemien er todelt; krav om større ressurser og videre adgang til å visitere personer på gata. I dag kreves «skjellig grunn til mistanke», men politiet mener at visitasjoner bør kunne gjennomføres uten konkret mistanke. Målet skal ikke være å straffe knivbærerne, men å sende dem på kurs i regi av helsevesenet om konsekvensene av knivbruk. 

les også

Jente (16) dømt til tolv års fengsel for drapet på Sørlandssenteret

Dagens statsminister Theresa May sa i sin tid som innenriksminister nei til et liknende forslag. Hun mente at det i overveiende grad ville være unge fra etniske minoriteter som ble kontrollert, noe hun fryktet ville ødelegge tilliten til politiet. 

Situasjonen i Norge er heldigvis langt unna den som England opplever. Men daværende politidirektør Ingelin Killengreen uttrykte til tidsskriftet Politiforum allerede i 2009 bekymring over en økning i antallet voldshandlinger med bruk av kniv. Hun sa at ethvert voldstilfelle var ett for mye og mente at det mest bekymringsfulle var at volden så ut til å bli grovere. 

les også

Norsk 19-åring dømt til tvungent psykisk helsevern for knivdrap i London

De siste ukene har vi opplevd gruvekkende drap med bruk av kniv. På Majorstua ble en 24 år gammel mann drept i sin egen bolig om formiddagen. En 20 år gammel svensk statsborger er pågrepet i Frankrike, og skal ha innrømmet handlingen.

På Vinstra ble en 16 år gammel jente knivdrept om ettermiddagen, etter skoletid. En jevngammel gutt er siktet og varetektsfengslet i saken. En 15 år gammel jente fikk nylig dom i lagmannsretten for sommeren 2017 å ha drept en 17 år gammel jente, ansatt på Sørlandssenteret. Drapsvåpenet var en kniv som var til salgs i forretningen. 

les også

VG-fotografenes beste bilder i oktober

De siste fem årene er antallet anmeldte lovbrudd redusert med 16 prosent. Men bekymringsfullt er at antallet anmeldte voldslovbrudd i den samme perioden har økt med hele 25 prosent. Samtidig øker politiets saksbehandlingstid for prioriterte voldssaker kraftig, noe som kritiseres i en helt ny evalueringsrapport fra Riksadvokaten. 

Hva gjør vi så i Norge for å snu en uheldig voldsutvikling før vi også må erkjenne at vi har en «epidemi med knivvold»? Vi har hatt forbud mot å bære kniv på offentlig sted siden 1993. Unntak gjelder for den som trenger kniven i sitt arbeid, til friluftsliv eller «annet aktverdig formål». 

les også

Mann (35) siktet for drapsforsøk etter knivstikking på tog

I september i år kunne Politiforum fortelle at tollvesenet avslører forsendelser med narkotika og kniver – «men saken stopper opp hos politiet». Alle sakene sendes til Øst politidistrikt på Lillestrøm, men der skal det nå ligge nærmere 1000 saker på vent.

Proppen i Øst gjør at saker i andre politidistrikts stopper opp. Påtalesjefen innrømmer at det er «en svært uheldig situasjon». Det vises til at etter omorganiseringen av politiet, under det ironiske navnet Nærpolitireformen, skal alle tollvesenets saker sendes til etterforskerne på Lillestrøm, der kapasiteten allerede var sprengt.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sa til avisen Fædrelandsvennen i sommer at han ikke så noen grunn til å endre straffelovens bestemmelser om forbud om bæring av kniv på offentlig sted. Hva ser han behov for å gjøre? 

les også

Vinstra tok farvel med 16-åring: – Vi har sett et nytt fellesskap

Justisminister Odd Einar Dørum (V) innledet i 2005 en tradisjon med å legge frem regjeringens handlingsplaner mot barne- og ungdomskriminalitet. De er siden kommet med fire års mellomrom, med forpliktende ansvarsdeling og samarbeid på tvers av departementer og etater. Den siste forebyggingsplanen løp ut i 2016. Den konservative regjeringen under ledelse av Erna Solberg, og med fem justisministre på rekke og rad fra Fremskrittspartiet, har ikke sett behov for en slik handlingsplan. 

Skal vi lykkes med å forebygge knivvolden må tiltak på bred front settes inn tidlig. Samarbeid mellom skole, sosialtjeneste helsevesen og politiet er avgjørende forutsetninger for å skape bedre oppvekstmiljøer. Målet må være å forhindre at noen ser det nødvendig å ta med seg en kniv på skoleveien. Som Killengreen sa: «Ethvert voldstillefelle er ett for mye.» 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder