Foto: Roar Hagen

Kommentar

Frode Berg ryster Etterretningstjenesten

Pågripelsen av Frode Berg i Moskva kan bli det verste som har rammet Etterretningstjenesten på mange år. Det meste ser ut til å gå galt i denne saken.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Hemmelig kunnskap om Russland er et kjerneområde for den norske Etterretningstjenesten. Det er organisasjonens stolthet og hardeste valuta i det internasjonale samarbeidet med våre viktigste allierte. Helt siden slutten av andre verdenskrig har den norske E-tjenesten samlet inn en enorm mengde opplysninger om Russland. Nå kan en viktig del av denne innhentingen være ødelagt for lang tid fremover.

Etterretningsinnhenting deles ofte grovt inn i to hovedområder. Man har signaletterretning som dreier seg om å bruke tekniske installasjoner for å få tak i hemmeligheter. Det kan være lyttestasjoner og -kabler, satellitter, datainnbrudd, overvåkningsfly eller andre former for teknologisk spionasje.

les også

Her er mannen som rekrutterte Frode Berg

Denne typen aktivitet har i mange år dominert den norske Etterretningstjenesten. På dette feltet er det et nært samarbeid med noen utvalgte allierte, spesielt USA.

Men komplett etterretning krever også en annen form for innhenting, nemlig kontakt med mennesker i Russland. Verving og håndtering av russiske agenter som er villige til å gi fra seg informasjon og kunnskap i hemmelighet. På etterretningsspråket kalles det HUMINT, en forkortelse av det engelske begrepet Human Intelligence.

les også

Russisk etterretningstopp er død

HUMINT-operasjoner er alltid omfattet av totalt hemmelighold. Alle land, også Norge, bruker betydelige ressurser på kontraetterretning, det vil si forsøk på å spore opp og ødelegge fremmede lands forsøk på å drive HUMINT. Fordi kilder utsetter ser for stor personlig risiko når de deler hemmeligheter med fremmede tjenester, må sikkerheten rundt operasjonene være omfattende. De som driver med HUMINT må være eksperter på å gjemme seg, kunne riste av seg forfølgere og operere fullstendig skjult.

Det handler ikke bare om å beskytte seg selv og kildene, det handler også om at avslørte etterretningsoperasjoner kan skape store politiske utfordringer mellom to land. Selv om alle stater egentlig vet at alle spionerer på alle, så er det et eget poeng at slik virksomhet ikke blir avslørt fordi det da går politikk i det med en gang. Forventningen til de hemmelige etterretningstjenestene er derfor at de klarer å holde sin virksomhet helt skjult.

les også

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen er åpenhjertig om dårlig kreftprognose

Det ser det ikke ut til at den norske Etterretningstjenesten har klart i Frode Berg-saken. Hvis anklagene mot ham stemmer, har Russland klart å rive opp en norsk HUMINT-operasjon som kan ha vært viktig for vår kunnskap om nabolandet. Arrestasjonen har også sannsynligvis forkrøplet Norges anledning til å drive HUMINT i Russland i lang tid. En tjeneste som blir avslørt får problemer med å beholde eller skaffe seg kilder.

Enda mer pikant er den forbindelsen som nå avdekkes mellom Frode Berg og en person i den norske E-tjenesten som har vært aktiv i Kirkenes-miljøet og det såkalte kultursamarbeidet over grensen. Hvis det er slik at norsk E-tjeneste har operert under dekke av folk-til-folk-samarbeidet i Barentsregionen har den tatt en stor politisk risiko.

I enkelte sikkerhets- og forsvarsmiljøer i Norge ristes det nå på hodet av hele saken. Dest antydes at dagens Etterretningstjeneste har mistet kompetanse på krevende HUMINT-operasjoner, fordi den har prioritert signaletterretning. Noen hevder også at det militære innslaget i tjenesten har økt kraftig de siste årene, og at det har gjort at viktig kompetanse har gått tapt.

Det er alltid mange meninger og interessekamper rundt hemmelige tjenester, så man få ta innvendingene for det de er. Men det som er oppsiktsvekkende er at E-tjenesten ser ut til å ha gått på en stor smell i et av sine aller viktigste og mest prioriterte arbeidsområder. At slike operasjoner bli avslørt betyr at man ikke har gjort jobben godt nok.

Dilemmaet i saken er at hverken E-tjenesten eller norske myndigheter kan si stort om den. En hemmelig tjeneste kan ikke bekrefte eller avkrefte hvem som jobber eller ikke jobber for dem, eller hvilke operasjoner den utfører. Det vil bare gjøre saken verre. Ikke minst for de involverte.

En eller annen form for oppvask kommer nok, men om omverdenen får vite om den er uvisst.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder