DYKTIGE DAMER: – Jeg begynner å bli lei av kvinner som føler et behov for å unnskylde at de presterer og jobber hardt, skriver kronikkforfatteren. Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Debatt

Kast «flink pike» på historiens skraphaug!

Hvorfor har dyktige damer tillatt at deres kompetanse, vilje til å jobbe grundig og være godt forberedt, blir brukt til å undergrave deres egen posisjon?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MATHILDE TYBRING-GJEDDE, stortingsrepresentant (H)

I ungdomspolitikken fikk jeg stempelet som hun «flinke» som er litt for «stressa.» De hadde nok et poeng. Jeg trengte å lære å skille det viktige fra det uviktige. Jeg hadde godt av å stole mer på magefølelsen, lytte til kroppen og gi litt mer f* i det jeg ikke kunne gjøre noe med.  

Men det er først i ettertid at jeg skjønte at «flink pike» også ble brukt som hersketeknikk.

Ved å plassere kvinner i denne kategorien, kan andre rettferdiggjøre at de ikke jobber like hardt. De kan rettferdiggjøre at de kommer mer uforberedt til møter eller ikke har gjennomført alt de lovet å gjøre sist. Damer som er for pliktoppfyllende, for dyktig i det hun driver med, for stressa, - såkalte «flinke piker» - er jo gjenstand for å bli utbrent og burde egentlig ta det mer med ro. De er jo egentlig en bombe som kan eksplodere når som helst.

Med et enkelt begrep har både kvinner og menn umyndiggjort dyktige damer, stemplet dem som offer for sin egen flinkhet.

les også

Historisk: Dette er EUs første kvinnelige sjef

La meg slå det fast. Det er ingen tvil om at behovet for å oppfylle alle plikter og leve opp til andres forventninger, kan gjøre at man blir utmattet. Det er for mange unge jenter og gutter som opplever et jag for å bli litt bedre, bli litt tynnere og prestere litt mer. VG har akkurat hatt en serie #stressa2019 med damer i alle aldre som forteller om hverdagsstresset og følelsen av utilstrekkelighet.

Stress kan fremme læring, men det kan også føre til utbrenthet. Jeg har selv gått i gulvet etter å ha jobbet beinhardt en periode og ikke lyttet til signaler fra kroppen.

Men flink trenger ikke å bety psykisk sliten. Snarere tvert imot. Det er ingenting som tyder på at menn og kvinner ikke tåler samme mengde press. Det er ingen forskning som sier at manglende livsmestring henger sammen med flinkhet. Sannheten er at psykiske lidelser er mer utbredt blant barn og unge som vokser opp i fattigdom, har foreldre med lav utdanning og sliter på skolen.

Lefling med begrepet «flink pike» kan dermed føre til en bagatellisering av de som faktisk er syke – eller i ytterste konsekvens til at unge som er syke tror at behandlingen er å senke alle ambisjoner og fjerne alle krav. Det er lite som tyder på at det gjør folk mer robuste eller lykkelige over tid.

les også

Flere kvinner til topps

Når dyktighet snakkes ned som noe destruktivt, er det kanskje et tegn på at vi har blitt for privilegerte? Historisk sett har flinkhet vært avgjørende for klassereisen til mange kvinner. Hardt arbeid har gjort det mulig for flere kvinner å ta høyere utdanning, velge yrke og arbeid fritt, tjene penger og bli selvstendig. Tenk om disse kvinnene hadde karikert seg selv og sluttet å strekke seg etter viktige posisjoner. Fordi samfunnet fortalte dem at de risikerte å bli rammet av et syndrom om de ble for flinke. 

Det er ikke så mye som kan stanse damer fra å tre inn i styringen av samfunnet på lik linje som menn. Vi har en kvinnelig statsminister, finansminister, utenriksminister og Stortingspresident. Det er imidlertid kvinner som taper når vi bruker begrep som undergraver vår egen legitimitet – og fremstiller oss som skjøre skapninger som andre må passe på.

les også

#Stressa2019: – Vi må kjempe mot stresskammen!

Det er selvfølgelig helt lov, og lurt, å si ifra når man er sliten, når arbeidsbyrden er for stor og når man trenger avveksling. Og det er ofte et tegn på omsorg når venner og kolleger spør om du kanskje skal trappe ned tempoet i perioder.  Men kan man ikke snakke om dette uten å sykeliggjøre det å være flink? Og kan vi ikke kreve vår rett til å definere oss selv?

Jeg begynner å bli lei av kvinner som føler et behov for å unnskylde at de presterer og jobber hardt. Og jeg er enda mer lei av folk som indirekte bruker slike stereotypiske kategorier for å argumentere for hvorfor en dame ikke bør ikle høyere posisjoner eller få lederansvar.

«Flink pike» er ikke et forskningsbasert eller klinisk begrep. Det er skapt av oss selv, og det settes oss i bås. På tide å kaste det på historiens skraphaug.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder