Foto: Skjermdump fra NRK

Leder

Riktig beslutning av NRK

NRK har nå fjernet sketsjen hvor ordet «jødesvin» var punchlinen. I tillegg beklager underholdningsredaktør Charlo Halvorsen ordbruken.

Det er halvannen uke siden NRKs Satiriks publiserte en sketsj hvor to menn spilte Scrabble. Den ene mannen kunne enten tape eller vinne ved å legge ned ordet «jødesvin» på brettet. Samtidig la satiresatsingen underlagt NRK Satiriks, «Norske Grønnsaker», ut en oppdatering på Facebook der de skrev «Tagg en jøde!». Posten ble senere fjernet.

NRK fjerner jøde-sketsj

I dagene etterpå har NRK mottatt om lag 400 klager på sketsjen. Rikskringkasteren har også blitt møtt med sterke reaksjoner om antisemittisme både i sosiale medier og i debattinnlegg i avisene. Nå beklager og fjerner NRK sketsjen.

les også

Svinsk humor på statskanalen

At Halvorsen i beklagelsen skriver at de ikke var klar over at ordet hadde en alvorligere betydning for spesielt det jødiske miljøet i Norge, fremstår merkelig. Å tro at «jødesvin» er et gangbart uttrykk, vitner om historieløshet. Hvis dette er et bilde på at man er i ferd med å glemme Holocaust, er det alvorlig. Jødene ble utsatt for et industrielt massemord. Mer enn seks millioner ble drept. Antisemittismens historie er meget lang og vond, og står i en særstilling blant konspirasjonsteorier rettet mot én bestemt folkegruppe. Det er derfor plumpe humorforsøk på jøders bekostning fører til slike massive reaksjoner.

les også

Jøde, gjem deg!

Sketsjen vitner også om manglende kunnskap om at antisemittismen er i fremvekst i Europa. I en rapport fra Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter fra 2017 kommer det frem at to av tre jøder i utvalget sier at de skjuler sin religionstilhørighet i offentligheten for å unngå negative reaksjoner.

les også

Det mørke hatet

Ord er makt. Ordvalg har betydning. Særlig i dagens sosiale medier-virkelighet, hvor grov hets er dagligdags og konspirasjonsteorier florerer. Ett enkelt ord kan flytte grenser for hva som oppleves som greit å si – og hva som oppfattes å være sant. Det blir ekstra ille når ordet krenker en utsatt minoritet på 1500–2000 mennesker.

les også

Et samfunn uten karikaturer?

Satirens sprengkraft er viktig i et demokrati, og terskelen for å beklage må derfor være svært høy. Ved å strekke provokasjons-strikken til det ytterste, vekker satire oppsikt og blir dermed grobunn for nødvendige debatter. Det må være takhøyde for å spøke også med religion, men her har NRK bommet kraftig. Derfor er det helt på sin plass, om enn på overtid, at rikskringkasteren beklager.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder