SV-TOPPER: – Valget tår mellom en høyreside som vil kutte i velferden og lage kø, kaos og klimakrise, og en venstreside som jobber for et sterkere fellesskap og en grønn og rettferdig fremtid.

Debatt

Høyre skremmer ingen

Tror Høyre virkelig at velgere skremmes bort av gratis SFO, klimakutt eller flere folk på jobb i skole og eldreomsorg?

MARIANNE BORGEN, ordfører og førstekandidat i Oslo for SV
MIKKEL GRÜNER, førstekandidat i Bergen for SV

Høyre prøver å skremme velgerne med at venstresiden kommer og tar dem. Førstekandidater for Høyre i Bergen og Oslo, Harald Victor Hove og Eirik Lae Solberg, skriver i et debattinnlegg i VG at velgerne ikke må finne på å stemme på Arbeiderpartiet, for da vil de få Rødt og SV med på kjøpet. Det kommer til å bli et dystopisk mareritt, hevder de: barnehager vil stenge, fattige vil skattlegges til døde og eldreomsorgen vil kollapse.

Innlegget er et pinlig gjennomsiktig forsøk på å skremme velgere fra Ap over til Høyre. Men hva er det egentlig Høyre skremmer med? Hva skjer når Arbeiderpartiet må samarbeide med SV, som i Oslo?

les også

Høyre-topper: – Oslo og Bergen fortjener et skifte

I Oslo, der SV, Ap og MDG har styrt i fire år, så gir et bystyre med sterke miljøpartier store kutt i klimautslippene. Det gir bedre byluft, mer menneskevennlige byer med plass til gang og sykkel, og utbygging av kollektivtrafikken. Vi får sentrumsområder der det er hyggelig å være og et kollektivtilbud som gjør det lettere å la bilen stå. En by styrt av venstresiden og miljøpartier blir hyggeligere å bo i og mer bærekraftig.

I tillegg har vi klart å skape en by som det er bedre å vokse opp i. Vi har innført gratis SFO/AKS for store deler av byens barneskoler, og for alle førsteklassinger. Det er et tiltak som utjevner forskjeller og gjør skoletilbudet bedre for mange tusen barn hvert år.

Vi har klart å få opp bemanningen i velferdstjenestene, for eksempel med 500 nye stillinger i hjemmetjenesten, og 200 nye lærere på 1.–4. trinn. Vi har fått ned bruken av deltid også. Vi har tatt tilbake kommersielle velferdstjenester i offentlig regi, for å forhindre at penger som skulle gå til velferd går til eiere av kommersielle velferdstjenester.

les også

Høyre i Oslo og Bergen vil gi tre timers bompause

Høyre ønsker veldig sterkt at du skal misforstå hvem som betaler mer skatt med venstresiden ved makten. Så her er det tydelige svaret på det: Det er de aller rikeste som betaler mer. De aller, aller fleste nordmenn – dem som har lav eller normal inntekt – sitter igjen med mer penger i lommeboka med SVs skatteopplegg enn med regjeringens. Høyres skremsler om at folk som sliter økonomisk vil bli skattet hardt gir ikke mening.

Det er mest flaut at Høyre prøver å skremme sine egne potensielle velgere på denne måten. De må tro de er veldig lettskremte. Og ikke minst så må Høyre ha veldig liten tro på sin egen politikk, siden den knapt nevnes med et ord. Kanskje Lae Solberg og Hove har sett på meningsmålingene?

les også

Solberg stakk av med seieren i jevn treningskamp

Valget den 9. september står mellom en høyreside som vil kutte i velferden og lage kø, kaos og klimakrise, og en venstreside som jobber for et sterkere fellesskap og en grønn og rettferdig fremtid. SV er det beste valget for alle som ønsker at venstresiden skal styre ikke bare Bergen og Oslo, men alle landets kommuner og fylker.

Hove og Lae Solberg skremmer ingen andre enn seg selv. Men Høyre bør kanskje være redde: Til høsten kommer SV, hvis velgerne ønsker det, til å kunne komme i maktposisjon, ikke bare i Oslo og Bergen, men også i Trondheim, Tromsø, og mange andre store og små kommuner rundt omkring i landet. Der kommer vi til å sørge for at politikken de prøver å skremme med – bedre velferd, et mer bærekraftig samfunn, en mer barnevennlig og menneskevennlig by, et bedre arbeidsliv – sprer seg til større deler av Norge. Det er vårt løfte til velgerne.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder