Foto: TEGNING: ROAR HAGEN

Kommentar

Abid Raja: En løs kulturkanon

Abid Raja var ifølge Erna Solberg for fersk til å få ansvaret for et viktig departement. Så det ble kultur.

Om taburetten ble ham til del for å få ro i Venstre-rekkene, om det var for å sette ham på statsrådskole, eller om statsministeren oppriktig mente at den 44-årige juristen er den best egnede regjeringskollektivet kan innsette som øverste kulturmyndighet i kongeriket, kan man bare spekulere.

Og det gjør man. Men det er helt uinteressant.

Ministerposten er fra 24. januar 2020 besatt av Abid Qayyum Raja. Som selv er besatt av å gjøre jobben skikkelig. En energisk skypumpe har tatt bolig i kulturdepartementet, og den kommer til å feie gjennom norsk kulturliv som en hvi… eh, tornado.

Posisjonen er tidligere bekledt av kulturprofiler som Lars Roar Langslet, Åse Kleveland og Ellen Horn. Håndfaste kulturpolitikere som Hallvard Bakke, Anne Enger Lahnstein og Valgerd Svarstad Haugland. Markante kulturkjennere som Turid, Trond og Trine.

Gjør klar for Abid: En løs kulturkanon!

les også

Erna Solberg mente Abid Raja var for fersk til å bli næringsminister

Allerede har Abid Raja i klartekst fått høre, ansikt til ansikt fra en forfrisket representant for kulturlivet, at de har lave forventninger til ham. Angivelig fordi han tidligere ikke har engasjert seg synlig i kulturfeltet.

Vel. Det kommer an på øynene som ser.

For det første har vel ingen påtroppende kulturminister, ikke siden Lars Roar Langslet (1936–2016), inntatt dette departementet med to egne bokutgivelser på sin kulturelle CV. Abid Raja er kritikerrost sakprosaforfatter. Prisbelønt av Fritt Ord, dessuten.

For det andre – og vel så viktig i en dypere og mer moderne forståelse av selve kulturbegrepet – har Abid Raja drevet med praktisk kulturarbeid i brorparten av sitt voksne liv.

les også

Gjør oss stolte, Abid Raja!

Nei, han har hverken vært sjef på Nationaltheatret, deltatt i Melodi Grand Prix, eller begått bindsterke kongebiografier, som noen av sine forgjengere.

Men han har gått i bresjen for dialogmøter mellom ungdom fra ulike miljøer og kulturer. Han har jobbet iherdig for å fremme religions- og livssynsfrihet – blant annet ved å arrangere tre internasjonale konferanser om temaet i Oslo, New York og Berlin – og han har i nesten tre tiår vært særdeles aktiv i en hel rekke nemnder, råd og utvalg hvor det nettopp har handlet om kulturforståelse, og å trekke de utenforstående inn i majoritetssamfunnet.

les også

Kronikk: Brobygging i praksis

Pluss content

Ingen ting uttrykker majoritetssamfunnet mer enn norsk kultur, norsk kulturarv og kulturhistorie. Gudbrand i Lia, Gudbrandsdalsost, og hei, serr’u hatten. Ingen ting ekskluderer mer for den som blir stående utenfor. Knapt noe kan inkludere mer enn når man knekker koden.

Abid Raja er en kodeknekker. Han er av legning nysgjerrig, og som han selv sier: Han ble ikke født fri, men han ble født sulten. Å vokse opp i et kontrollerende, fundamentalistisk hjem, med få ressurser og vold som oppdragende korrektiv, medførte begrensninger som han måtte bryte ut av.

Kampen for personlig frihet han selv måtte utkjempe, ga ham forståelse for hva individuell frigjøring innebærer.

les også

Raja får internasjonalt toppverv

At den unge hissigproppen jeg selv ble kjent med som talsmann for et strengt muslimsk miljø i Oslo på 90-tallet i dag er kultur- og likestillingsminister, med en horisont og romslighet hans meningsmotstandere kanskje kunne lære noe av, det er nesten utrolig.

Men troverdig. Den som har fulgt med på Abid Rajas klassereise fra trange kår som løvetannbarn i Iladalen, via advokatjobb, politisk oppvåkning, diplomatiet og Stortingets presidentskap til ministerpost ved Kongens bord, vet at utviklingen har vært like bratt som den er oppriktig. Og at den har kostet.

Hvordan han vil være som kulturminister, vet ingen. Knappest han selv. Det den nye kulturministeren vet noe om, er hvordan det er å vokse opp uten bøker og teaterbesøk. Hans kulturelle referanse er Fleksnes. (Ikke så dumt, faktisk.)

les også

Je suis muslimjævel, innvandrerdrit

I et ærlig tiltredelsesintervjuNRK Kulturnytt tirsdag morgen, befriende frakoblet det rituelle tredjegradsforhøret om Ibsen, Munch og «hva synes du egentlig om Bjarne Melgaard», snakket statsråd Raja om å åpne kulturfeltet og uttrykkene for nye befolkningsgrupper:

Hvordan et tradisjonelt institusjonalisert tilbud kan gjøres tilgjengelig – og relevant – for flere enn hvite, velutdannede høyinntektsgrupper i sin beste alder. (Min uth.)

Publikum må både trekkes inn i kulturinstitusjonene, og kunsten må ut til folket. Der folk er.

Sammen med forgjengeren, nåværende kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V), skal Abid Raja lage sitt – og kulturfeltets – kanskje viktigste dokument overhodet: En stortingsmelding om barne- og ungdomskultur.

Slik at det også finnes et publikum og kulturtilbydere om 20 år.

les også

Ny kulturmelding

Kultur er selvfølgelig mer enn produkter, sjangre, retninger og konsum. Det er i videre forstand delaktighet, forståelse og erkjennelse.

Noen har sagt at kulturen er vårt felles mentale fordøyelsesapparat. Gjennom kunst og kultur kan vi evne å reflektere over fortiden, det som var, og som gjorde oss til det vi er.

Slik kan vi også tilnærmes oss nåtidens problemstillinger og forholde oss til dilemmaer uten å låse oss i absolutter. Kunsten og kulturen bør tvert i mot være våre nøkler til å låse opp, og åpne for innsikt, ikke stenge av. Å innvie de sist ankome innvandrergenerasjonene i dette fellesskapet vil være den optimale integrering.

les også

«Muslimsk ungdom må skjerpe seg, og ikke la sitt sinne gå ut over samfunnet».

Noen uttrykksformer krever mer kunnskap enn andre. Noen er mer fremoverlente enn tilbakeskuende. Noen er komplett uforståelige. Noen er det rene bedrag.

Også som kulturminister vil Abid Raja ha nytte av ord han fremførte i sin 17.mai-tale ved Eidsvollsbygningen i 2016:

«Vi må våge å si at noen verdier rett og slett er urokkelige, som vi ikke kan gå på akkord med, og vi må våge å si at noen verdier er rett og slett bedre, og andre er dårlige.»

Abid Raja kan bli en viktig statsråd i et viktig departement.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder