SVARER: Sverre Myrli.

SVARER: Sverre Myrli. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Skal Høyre gi fra seg kontrollen i jernbanepolitikken?

I VG 25.06 står jubelen i taket da representanten Peter Frølich erklærer statens oppgave med drift av jernbane død. Det ligger mye politikk som det norske folk bør være bekymret for i den setningen der.

Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson (AP)

En av Høyres mest profilerte politikere har ofret den strukturen norsk jernbane har hatt i mange år for sine ideologiske skylapper. Vi i Arbeiderpartiet skal være den tydeligste forkjemperen mot oppsplitting, dumping av lønn og arbeidsvilkår og profitt i jernbanen og for et tilbud der hver eneste krone går til bedre togtilbud.

Det er for tidlig fra høyreregjeringen å forskuttere om kvaliteten blir bedre, men det vi kan gjøre er å se erfaringene fra andre land. Og de erfaringene er ikke gode.  Go-Ahead driver en rekke jernbanestrekninger i Storbritannia og har der fått strykkarakter fra passasjerene i en omfattende undersøkelse og presset på deres ansattes lønn og arbeidsvilkår er stort. Med høyreregjeringens privatiseirngspolitikk kan ikke Frølich garantere at dette ikke vil skje igjen. Det virker som Høyreregjeringen har abdisert i jernbanepolitikken og gitt makta til utenlandske selskaper.

les også

Konkurranse på jernbanen er kommet for å bli

les også

Høyres forakt for fagfolk

På andre områder, som sykehus, politi, kommuner, snakker regjeringen om behovet for større enheter. Mens på jernbanen splittes det opp i det latterlige. Gjennom at jernbanen er styrt i offentlig regi vil alle penger gå tilbake til å bedre tilbudet og vi får større muligheter til å starte en offensiv satsing på å ta igjen etterslepet vi ser på jernbanen i dag.  

Arbeiderpartiet står for en helt annen jernbanepolitikk enn høyresiden. Fra 2005 ble jernbanebevilgningene kraftig økt og vi fikk igang de store jernbaneutbyggingene. I tillegg ble NSB satt i stand til å kjøpe mange nye tog, og det er det som er løsningen for å få en bedre jernbane: Utbygging av nye dobbeltspor og flere nye tog. Dette har medført en kraftig økning i passasjerer de siste årene. Høyresidens løsning er nye firkanter på organisasjonskartet - nye selskaper, enheter og foretak med en rekke direktører med millionlønninger.

Vi står ovenfor et veiskille i fremtiden til norsk jernbane. Høyre sin aggressive privatiseringspolitikk vil gjøre endringer som betyr mye for folk. Mer splitting, flere utenlandske aktører, mindre nasjonal kontroll. Det vil ikke vi akseptere. Tilbudet skal være viktigst og overskudd skal gå til folk og ikke profitt. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder