Foto: Maria Alejandra Cardona / X06905

De splittede stater

Denne uken kulminerte den lange prosessen i den amerikanske Kongressen i to anklagepunkter mot president Donald Trump, som vil utgjøre tiltalen mot ham i en riksrettssak på nyåret.

  • VG Leder

Når man tar i betraktning all støyen og oppmerksomheten Trumps valgkamp fra 2015 til 2016 og hans påfølgende presidentskap har generert, er de to tiltalepunktene ganske enkle og avgrensede. Presidenten skal i følge sine politiske motstandere ha misbrukt sin konstitusjonelle makt til å prøve å få en fremmed makt til å etterforske Trumps antatte politiske hovedmotstander. Og han og administrasjonen hans skal ha motarbeidet og sabotert etterforskningen ved å nekte vitner å forklare seg samt å holde tilbake dokumenter og opplysninger.

Da demokratene bekjentgjorde sine intensjoner om å stille presidenten for riksrett trakk deres leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, frem de amerikanske grunnlovsfedrene og deres frykt for George III, den «gale» engelske kongen som ble stående som symbolet på alt man frigjorde seg fra under den amerikanske uavhengighetskrigen fra 1775 til 1783. En «revolusjon» som igjen førte til opprettelsen av De forente stater. «I USA er det folket som er konge» sa Pelosi, og mer enn antydet at Trump er å sammenligne med den gale kongen.

Det er ikke vanskelig å se parallellene mellom den forsiktig sagt eksentriske Donald Trump og den klassiske karikaturen av en eneveldig monark. Å begrense og balansere presidentens makt slik at den ikke blir kongelig, er, og har alltid vært, en hovedoppgave for den amerikanske Kongressen. Men folket som Pelosi viste til, er delt i synet på Trump. Mens noe over halvparten av velgerne mener han gjør en dårlig jobb er det likefullt et solid mindretall på rundt førti prosent som står med ham i tykt og tynt. Som Trump spissformulert sa det under valgkampen, kunne han ha skutt og drept noen på gaten utenfor skyskraperen sin i New York City uten at det ville få konsekvenser for oppslutningen hans.

En fellende dom i en riksrettssak er ikke egnet til å gjøre ens slik splittelse mindre. Ei heller en frikjennelse, som med dagens sammensetting av senatet er det mest sannsynlige utfallet. Den beste måten det amerikanske folket kan vise verden at de ikke er et kongedømme på, er ved å fjerne den som tiltar seg kongelige privilegier – ikke med makt eller jus, men ved frie demokratiske valg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder