UTADVENDT: – Norge er et land i verden. Vi oppnår mest i samarbeid med andre land og at nøkkelen til sikkerhet og grønt skifte finnes i fellesskap med våre venner og allierte, skriver Abid Raja. Foto: Frode Hansen

Debatt

Abid Raja om de rødgrønne partiene: – De foretrekker alenegang fremfor samarbeid

Opposisjonspartiene struper næringslivet og vil stenge Norge inne.

ABID Q. RAJA, stortingsrepresentant (V)

Opposisjonspartiene har alle lagt fram sine alternative forslag til statsbudsjett. Felles for alle sammen er at de øker skattetrykket. I varierende grad øker de alle selskapsskatten, formueskatten og trinnskatten. Samtidig bygger de ut dyre universelle ordninger som gratis tannhelse, gratis barnehage og gratis skolemat. I samme sveiv fjerner de muligheten til individuell pensjonssparing (IPS). Flere av partiene kutter også støtten til Norges viktigste handelsavtale (EØS), Norges viktigste forsvarsallianse (NATO) og Norges viktigste solidaritetsbidrag (bistand). 

Summen av dette er mindre investeringsevne i privat sektor, økende offentlige utgifter og et mer isolert Norge. Dette er stikk motsatt av det vi i Venstre vil for Norges framtid. For oss ligger nøkkelen til det grønne skiftet i privat sektor, og det offentliges rolle er å skape et rammeverk som gir privat sektor gode vilkår til å investere i en grønnere framtid. Vi ser at demografisk endring og dalende fortjenester fra oljefondet gjør at vi må bort fra dyre universelle ordninger til mer målrettede løsninger for de som trenger det mest.

Vi forstår at Norge er et lite land som kan utrette mye, men at nøkkelen til dette er at vi er en aktiv del av verdenssamfunnet og bidrar til de fellesskapene vi er en del av.

les også

SV vil piske de rødgrønne på plass: Inviterer til felles politisk plattform

Opposisjonspartiene vil alle øke trinnskatten for de med høyere inntekt. De vil også reversere rabatten på arbeidende kapital (gründerkapital), og igjen øke selskapsskatten. Samtidig gjør opposisjonen ingenting for å styrke de ordningene vi har skapt for at bedrifter skal kunne ta en del av det grønne skiftet. De bruker ikke én krone ekstra på KapitalFUNN, SkatteFUNN eller opsjonsordningen. Flere vil til og med strupe innbyggernes mulighet til å spare til egen pensjon (IPS). Summen av dette er stort uttrekk av investeringskapital fra norske investorer og bedrifter til grønne norske bedrifter.

For å kompensere for dette pøser opposisjonen på penger til eksisterende ordninger som Enova, klimasats osv. Dette er alle gode formål, men kan ikke erstatte manglende investorkapital i privat sektor.

Opposisjonen er ellers flinke til å bruke økte skatteinntekter på dyre universelle ordninger som vil bli enda dyrere i årene som kommer. De overbyr hverandre i å øke barnetrygden, gi gratis barnehage til 5-åringer, redusere maksprisen i barnehagen og utvide ordningen med gratis tannhelse til folk i 20-årene. Det virker som om MDG er en ensom stemme for målretting på venstresiden, og de møter nok dessverre på lite forståelse fra SV, Rødt, Ap og Sp. Vi mener at om vi skal ha en velferdsstat som kan stå seg utover oljealderen så må den hjelpe de som trenger de mest, ikke alle i et samfunn. Det er rettferdig og raus bruk av folks skattepenger.

les også

Lysbakkens nye lekekamerat: Hyller Sanners satsing på lek i skolen

Mens skattenivået går opp og velferdsordningene eser ut er noen av opposisjonspartiene, spesielt Rødt, SV og Sp, flinke til å kutte i internasjonalt samarbeid. Sps redsel for europeisk samarbeid gjør at de igjen kutter 1,4 milliarder kroner som finansierer vår deltakelse i verdens største marked og Norges viktigste eksportmarked. Sp vil heller ikke bidra til overgangen fra et fossilt til fornybart strømmarked i Europa, og kutter støtten til ACER med fem millioner kroner. Rødt og SV derimot er definert av sin NATO-motstand og kutter både i Forsvarets viktigste nyanskaffelse (jagerflyet F-35) og i alliert treningsaktivitet i Norge. Sp er ellers gjenkjennelig der de kutter i bistand og omprioriterer til landbruksbistand, mens Ap overraskende nok kutter i støtten til Norges stabiliserende bidrag på Balkan.

Felles for opposisjonen synes å være en følelse av at alenegang er bedre enn samarbeid, og at nasjonale løsninger er de beste løsninger. Venstre mener ikke det. Vi mener vi oppnår mest i samarbeid med andre land og at nøkkelen til sikkerhet og grønt skifte finnes i fellesskap med våre venner og allierte rundt omkring i verden.

Norge er et land i verden. Vi oppnår mest i samarbeid med andre land og at nøkkelen til sikkerhet og grønt skifte finnes i fellesskap med våre venner og allierte.

Og vi trenger bedrifter med stort overskudd som tør å satse på grønne løsninger. Vi trenger derimot ikke å uthule velferdsstaten vår ved å utvide generelle ordninger til fordel for familier med god råd. Vi trenger ikke mindre innflytelse over egen framtid ved å kutter oss av fra omverdenen. Derfor skiller vi oss fra opposisjonen.

Vi trenger både privat og offentlig sektor for å løse klimakrisen. Vi mener vi må målrette slik at det blir mer til de som trenger det mest. Og vi mener at vi oppnår mer i samarbeid med andre enn å stå alene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder