E.COLI I VANNET: Kleppe vannverk i Askøy kommune. Foto: JAN ERIK STOREBØ, ASKØYVÆRINGEN

Leder

Vi må ha rent vann i kranen

Det forurensende drikkevannet i Askøy bør være en kraftig oppvekker.

Rundt 50 innbyggere i Askøy har oppsøkt legevakten denne uken med feber, diare, magesmerter og kvalme. Nær 20 er innlagt på sykehus, flere av dem er barn. Fredag bekreftet kommunen at dødsfallet til et ett år gammelt barn undersøkes i forbindelse med det smittefarlige vannet.

Prøvene viser funn av e.coli. Kommunen mener smitten er trengt inn utenfra i et av høydebassengene til Kleppe vannverk, som nå er avstengt. Det kan heller ikke avvises at bakterier er kommet inn via brudd på ledninger.

les også

Barneskole på Askøy: 70 elever syke

Det er for tidlig å si om at det er en sammenheng mellom det tragiske dødsfallet og smitten i drikkevannet. Men saken viser hvor sårbare vi er.

E.coli-utbrudd skjer med jevne mellomrom i Norge, ofte knyttet til forurenset mat. Vanligvis forårsaker bakterien ubehagelig sykdom. Men i sjeldne tilfeller kan e.coli gi livsfare fordi nyrene svikter. Særlig er små barn utsatt.

Nordmenn flest stoler på at vi har rent kranvann. Det er nok ikke mange av oss som går rundt og tenker på at drikkevannet kan medføre livsfare.

les også

Dette er Askøy kommunes smitteteorier

Men samtidig vet vi at rundt om i Norge er vedlikeholdsetterslepet stort. Youngstorget i Oslo ble nylig oversvømt etter at et vannrør fra 1800-tallet sprakk. Det har skjedd at vann- og kloakkrør er lagt i samme grøft, for å spare penger. Det skal ikke store lekkasjene til på et av disse rørene før vi har et problem.

les også

Askøyværinger reagerer på manglende varsling: – Hårreisende

I 2004 ble tarmparasitten giardia spredd i drikkevannet i Bergen. En kvinne døde av hjertestans knyttet til at hun fikk parasitten. Kommunen inngikk senere millionforlik i saken. 1400 mennesker fikk den gangen diagnosen giardiasis, men antakelig var det reelle antallet smittede 5000 - 6000. Mange fikk langtidsplager.

Årsaken var antakelig kloakkrør som lakk. Evalueringen viste svikt på mange områder: Dårlig vedlikehold, sviktende tilsyn og brudd på viktige bestemmelser i drikkevannsforskriften.

les også

Fikk brunt vann i badekaret da de skulle bade fire måneder gammel baby

Ennå vet vi ikke hvordan smitten har havnet i drikkevannet i Askøy og hva den har ført til. Dette må selvsagt granskes, i tillegg til den pågående politietterforskningen i saken.

I Askøy sier kommunen at de nå vil utfase det gamle vannbassenget fra 1960-tallet. Det har de hatt planer om lenge. Men det måtte altså en krise til.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder