GRENSELAND: Norge og Russland må enes om en felles forståelse av visumreglene for asylsøkere.

GRENSELAND: Norge og Russland må enes om en felles forståelse av visumreglene for asylsøkere. Foto: Jonathan Nackstrand , Afp

Leder

VG mener: Asylspillet i nord

Flere asylsøkere blir avvist ved Storskog grensekontrollsted i Sør-Varanger. De får heller ikke komme tilbake til Russland.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL
Slik vi kjenner våre naboer i øst har de en stamina i slike anliggender som gjør det uholdbart å slå dem i hodet med norsk formaljuss.

Russisk politi nekter dem innreise, til tross for at begge lands myndigheter har signert en tilbaketakelsesavtale. Russerne mener de avviste asylsøkerne kun har transittvisum og ikke oppholdstillatelse. Dermed kvalifiserer de ikke til innreise til Russland, selv om de altså har kommet til Norge fra russisk side.

Vi kjenner ikke russernes formelle argumentasjon i detalj. Men dersom asylsøkerne stiller med transittvisum, som i praksis betyr fritt leide gjennom Russland til endelig reisemål, kan det bli vanskelig å få russerne med på at de skal ha noen som helst plikt til å ta tilbake mennesker som blir nektet innreise i Norge.

Samtidig er det ting som tyder på at det tradisjonelt lite fleksible russiske byråkratiet for øyeblikket er uvanlig rause med denne type reisedokumenter.

På Den russiske ambassades norske hjemmeside står det presisert at vilkåret for å få transittvisum er fremleggelse av «gyldig visum til landet man planlegger å reise til etter å ha krysset russisk territorium» samt «original og kopi av flybilletter til og fra Russland». Siden de som avvises på Storskog ikke har innreisepapirene i orden, sier det seg selv at de heller ikke har oppfylt russernes eget krav om dokumentasjon.

Interessant nok er dette kun et problem ved den russisk-/norske grensen og ikke på finsk-/russisk side.

Næringslivet og folk flest på begge sider av Storskog har vent seg til den avbyråkratiserte grenseovergangen, og er i liten grad tjent med det skjerpede konfliktnivået mellom norske og russiske myndigheter.

Søndag kom det bare 45 asylsøkere over grensestasjonen i Sør-Varanger, i går ingen, slik at den dramatiske flyktningstrømmen man snakket om for bare en uke siden, synes å ha avtatt betraktelig. Vi mener derfor det bør være grunnlag for diplomatiske samtaler mellom våre nasjoner om den tilspissede situasjonen.

Slik vi kjenner våre naboer i øst har de en stamina i slike anliggender som gjør det uholdbart å slå dem i hodet med norsk formaljuss. Når EU og Tyrkia har klart å bli enige om en omfattende avtale som skal prioritere å hjelpe nødstilte flyktninger i nærområdene, noe som synes fornuftig, burde også Russland og Norge være i stand til å forhandle frem en gjensidig akseptabel forståelse av virkeligheten.

Les også

 1. Asylstrømmen: Dette krangler Russland og Norge om

  Flere asylsøkere har endt opp i «ingenmannsland», hvor hverken Norge eller Russland vil ta imot dem.
 2. Syriske flyktninger er blitt kasteballer i norsk-russisk «asylkrig»

  De tre syriske kvinnene flyktet til Norge via Russland med transittvisum. På Storskog ble de forsøkt sendt tilbake.
 3. Russland sender asylsøkere i retur til Norge

  Russland nekter å ta i mot enkelte av asylsøkerne som norske myndigheter har avvist ved grensestasjonen ved Storskog i…
 4. Norge ville ikke ta i mot disse asylsøkerne, det lyktes ikke

  Her blir fem asylsøkere forsøkt sendt tilbake til Russland ved grensen på Storskog. Det lyktes ikke.
 5. EU-enighet om skjerpet yttergrensekontroll

  EU-landene er enige om en umiddelbart skjerpet kontroll ved yttergrensene som også gjelder Schengen-borgere.
 6. Innstrammingsillusjonen

  Stortingsflertallet har laget en avtale som vil ødelegge for integreringen. Det kan vi ikke være med på.
 7. Lysbakken: Hyller Sverige for asyl-åpenhet

  Det er ikke et uttrykk for feilslått politikk at Sverige nå har endret kurs i asylpolitikken, mener SV-leder Audun…
 8. Hvert år kommer det 12.000 familieinnvandrere til Norge

  Hvert år kommer det rundt 12.000 utlendinger til Norge på familiegjenforening.
 9. Høsten Stortinget mistet hodet

  Dette er krevende tider. Mange tusen har mistet jobben, og…
 10. Bred støtte til økt grensekontroll

  Det er bred politisk enighet om å trappe opp grensekontrollen på ferger…
 11. Kommentar: Kontroll i grenseland

  Grensekontroll er symbolpolitikk.
 12. 10 ting du bør vite om økt grensekontroll

  Dette bør du som reisende vite om den økte grensekontrollen ved ferjeovergangene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder