VOLD MOT KVINNER: – Likestillingskampen handler ikke bare om pensjonspoeng og likelønn. Den handler om at kvinner blir fratatt sin frihet og må leve i konstant frykt, skriver Solveig Horne. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Debatt

Familievold er vår største likestillingsutfordring

Så lenge kvinner og barn lever på flukt fra vold kan vi ikke kalle oss et likestilt samfunn.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

SOLVEIG HORNE, barne- og likestillingsminister (FrP).

Det finnes kvinner og barn som lever på flukt og i skjul i årevis. I frykt for sine egne liv må de avstå fra kontakt med venner og familie. Alternativet kan koste dem livet. Vi kan ikke forestille oss hvordan de har det, de som har opplevd å ikke være trygg i sitt eget hjem. De som plutselig må dra barna opp fra sengene sine, rømme vekk, og aldri komme tilbake.

Nylig møtte jeg to kvinner som har levd på kode 6 i 14 og 16 år med sine barn. De har levd på en hemmelig adresse og har hatt liten grad av bevegelsesfrihet. De var på flukt i hele landet. Fortsatt er de og barna deres sterkt preget. Kvinner og barn på kode 6 lever med vedvarende frykt, og et stort behov for beskyttelsestiltak.

Jeg er bekymret for barna som lever i familier med pågående vold. Å leve i volden, og se de du er glad i bli banket opp, kan være like skadelig som det å selv bli slått.

Oppfølging av voldsofre

Det er viktig at ofre for vold og overgrep og deres pårørende blir ivaretatt gjennom straffesaker og får god hjelp til å komme seg videre. Derfor skal vi etablere offeromsorgskontor i alle landets tolv politidistrikt. Vi må sette ofrene først. De har ikke gjort noe galt og bør få støtte til å leve som normalt.

Det er bekymringsfullt at mange ikke anmelder vold eller oppsøker hjelpeapparatet. Alt for mange lever med vold i flere år før de kontakter politiet eller får beskyttelse. At noen til og med blir drept før de kommer seg vekk, er ikke noe vi som samfunn kan godta.

Gjennomgang av voldtektsdommer: Etnisk norske får mildere straff

Tidlig innsats

Vår viktigste oppgave er å forhindre vold. Utsatte barn og familier skal fanges opp tidlig, blant annet gjennom gode foreldrestøttende tiltak i kommunene, oppfølging fra helsestasjon, kompetente ansatte i barnehagen og i familievernet. Det er viktig å understreke at de mest alvorlige sakene, de som vi snakker om på kode 6 for eksempel, er ikke saker for familievernet. Men ofte kan det ligge familiekonflikter bak volden, som kanskje kunne vært løst tidligere.

Leder: Kvinnekamp- og feiring

Opptrappingsplan mot vold

Barn er det mest verdifulle vi har. Vold og overgrep mot uskyldige barn er det simpleste jeg vet om, men det forteller meg også at kampen mot vold og overgrep er det mest meningsfulle jeg kan gjøre som politiker.

Jeg har jobbet med dette temaet lenge. Forebygging og bekjempelse av vold er høyt på hele regjeringens agenda. Vi har økt straffene for vold i nære relasjoner betraktelig fordi vi mener det handler om rettferdig og trygghet. Det er jeg glad for.

Les skjebnene: Siden 2000 er 138 kvinner og 15 menn drept av partnerne sine

Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep behandles snart i Stortinget. Det er første gang en regjering forplikter seg på denne måten. Planen inneholder 88 tiltak på seks departementers områder og vi skal bruke 500 millioner kroner ekstra til denne planen i år.

Selvsagt kan man alltid ønsker seg mer, men penger alene vil ikke kunne avskaffe vold i nære relasjoner. Jeg ønsker meg en felles innsats fra hele samfunnet for å bekjempe vold og overgrep. De som utøver vold må tas og ofrene må få hjelp.

Fikk du med deg?: Tre dager som kvinne i Saudi-Arabia

Mine oppfordringer

Jeg er glad for at det i år er kampen mot vold og voldtekt som er hovedparole i årets 8. mars-tog i Oslo. Etter flere tiår med likestillingspolitikk, har vi fortsatt utfordringer som er uløste. I et av verdens mest likestilte land er dette en av de store kampene som står igjen.

Likestillingskampen handler ikke bare om pensjonspoeng og likelønn. Den handler om at kvinner blir fratatt sin frihet og må leve i konstant frykt. Vi som samfunn, venn, familiemedlem eller kollega har et ansvar for å forhindre at noen vi kjenner blir utsatt for vold. Derfor har jeg fire oppfordringer:

1. Si fra! Vold i nære relasjoner er ingen privatsak. Har du mistanker om at kvinner eller barn blir slått, har du et ansvar for å hjelpe. Alle som møter barn må se mer, høre mer, lytte til barn som forteller vonde historier, og melde fra til barnevernet og politiet hvis de mistenker at barn utsettes for vold.

Se også: 150 partnerdrap siden 2000

2. Søk hjelp! Har du blitt utsatt for vold eller overgrep? Det er mange som er klare til å hjelpe deg, når som helst på døgnet. På dinutvei.no kan du finne nyttig informasjon og kontaktinfo enten du er utsatt for vold eller overgrep, utsetter noen for vold eller overgrep eller kjenner noen som er blitt utsatt for vold eller overgrep.

3. Anmeld sakene! Politiet skal prioritere etterforskningen av saker om vold og overgrep og de skal ha kompetanse til å møte voldsofre og hjelpe dem.

4. Prioriter forebyggende arbeid! Til alle kommuner der ute: det er viktig å satse på forebyggende tiltak inn mot familiene. Vi trenger gode familievernkontor, observante lærere i både barnehage og skole, dyktige helsesøstre og kompetente barnevernsansatte. Det er deres oppgave å komme tidlig inn og hjelpe familier før det utvikler seg til noe alvorlig. Vi er avhengig av deres årvåkenhet og kompetanse.

Vold er en av samfunnets største likestillingsutfordringer.

Gratulerer med kvinnedagen!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder