VG mener: Symboler i klimapolitikken

Både Norge og verden vil være tjent med politikere som er mer opptatt av resultater enn av symboler. Særlig på klimapolitikkens område.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Striden mellom statsminister Erna Solberg og de to samarbeidspartiene KrF og Venstre handler mer om virkemidler enn om mål. Slik er det ofte i klimapolitikken. Det er i dag bred, nær unison, oppslutning om at klimaendringene vi nå ser, er menneskeskapte, og at vår tids største utfordring er å bekjempe endringene, og begrense skadevirkningene.

Spørsmålet er om virkemidlene skal settes inn der det merkes best for den enkelte innbygger, og koster mest for samfunnet - eller om de skal de settes inn der de virker best. Vårt syn er at vi må gjøre det som gir mest utslippskutt for pengene. For eksempel ved tiltak i utlandet, som regnskogbevaring og kvotekjøp. Dette gjør vi mye av i dag; vi kjøper utslippskvoter i land der det koster langt mindre å kutte utslippene enn det gjør i Norge.

Følg VGs kommentaravdeling på Facebook: VG Meninger

Det betyr ikke at vi mener at vi bare skal kjøpe oss fri. I tillegg må vi kutte hjemme, slik vi har forpliktet oss til gjennom Paris-avtalen. Det har en egenverdi å kutte utslipp også nasjonalt. Både fordi stramme utslippskrav fører til oppfinnsomhet og nye, smarte løsninger, og fordi handling styrer tanke. Å foreta konkrete handlinger av hensyn til klima fører til økt bevissthet, og til at spørsmålet har den nødvendige oppmerksomheten, både blant politikere og hos folk flest.

Men det kan ikke være rene symbolhandlinger. Tiltak som utelukkende har symbolverdi og som skal ha en holdningsskapende effekt, kan lett virke mot sin hensikt. Folk mister tilliten til politikerne og dermed troen på alle tiltak. Det samme gjelder ordninger som innebærer tung subsidiering som igjen fører til at vi bruker opp millioner av kroner som kunne gått til å kutte utslipp. Kostnadene må stå i forhold til resultatene. Hovedprinsippet må være at forurenser betaler. Det må lønne seg å opptre miljøvennlig.

Les Astrid Meland: Ikke så vanskelig å forstå Erna

Et av de store stridsspørsmålene i norsk klimadebatt er oljeutvinning på norsk sokkel. Også her mener vi at det sentrale må være å få størst mulig kutt i de globale utslippene. Utviklingen går i retning av stadig mer fornybar energi. Det er bra. Samtidig vet vi at verden fortsatt vil trenge fossile energikilder i lang tid fremover. Norsk olje- og gassutvinning er ren i internasjonal sammenheng. Dersom norsk gass kan erstatte kull andre steder i verden, er det en fordel når det gjelder de samlede globale utslippene.

Både Norge og verden vil være tjent med politikere som er mer opptatt av resultater enn av symboler. Særlig på klimapolitikkens område.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder