OPPDRETTSMINISTER: – Per, du lover! Men så bann på det er sant at du vil levere oss bærekraftige løsninger for akvakultur, skriver kronikkforfatterne.
OPPDRETTSMINISTER: – Per, du lover! Men så bann på det er sant at du vil levere oss bærekraftige løsninger for akvakultur, skriver kronikkforfatterne. Foto: Frode Hansen , VG

Per, du lover! Men leverer du?

MENINGER

Fiskeriminister Per Sandberg har lovet et økt fokus på miljømessig bærekraftig akvakultur. Vi spør – hvorfor må vi akseptere at det opprettes nye, forurensende åpne oppdrettsanlegg i påvente av regjeringens satsing på bærekraftig akvakultur?

debatt
Publisert:

FOLKEAKSJONEN MOT OPPDRETT VED KROSNES OG NORDEIDET: Ole Magnus Filseth, Grethe Hoel, Johnny Eliassen, Elisabeth Johansen, Maya Mi Samuelsen, Niels Christian Stenklev

Per, du lover oss en satsing på grønne og bærekraftige løsninger for fiskeoppdrett i årene som kommer. I din tale under konferansen Villaksen i Nord i Alta for noen uker siden la du ansvaret for bekjempelse av lus og rømning der det skal være – hos oppdrettsnæringen. Du vil innføre et trafikklys-system der oppdrettskapasiteten begrenses når miljøpåvirkningen er uakseptabel.

Vi spør deg: Hvorfor vente til 2017 med å innføre dette nye systemet?

Vi vet allerede at et anlegg av vanlig størrelse slipper ut avføring fra åpne anlegg tilsvarende kloakken fra en stor norsk by. Luseepidemier gjør at giftige lusemidler benyttes i stor skala, og setter skalldyrproduksjon, fiskehelse og folkehelse i fare. Vi ser en oppblomstring av sykdommer som infeksiøs lakseanemi hos oppdrettsfisk. Genetisk intakt villaks er snart en saga blott. Bruken av genmodifiserte, sterile fisk øker spredningen av anbitiotikaresistente bakterier i havets økosystemer. Villfisk beiter på forspillet rundt oppdrettsmærene, og lokale fiskere får ikke lenger levere slik fisk til lokale fiskemottak på grunn av dårlig kvalitet.

Vi står nå i en kamp rundt to planlagte anlegg ved Karlsøysundet i Troms. Ved Korsnes og Nordeidet planlegges akvakulturanlegg, saken er inne til avsluttende behandling i fylkeskommunen. Det er unison motstand i lokalsamfunnet. Karlsøy kommune, som stadig lever under ROBEK-trusselen, har med knapt flertall i kommunestyret vedtatt å legge ut sine beste kystområder til akvakultur mot stakkarslige 10 millioner kroner per oppdrettsanlegg. Pengene er allerede tatt med i budsjettet for inneværende år. Mot dette står en folkelig opinion, en sjelden allianse av lokale fiskere, hyttefolk, bestemødre, kunstnere og andre fastboende i berørte lokalsamfunn. Vi er redde for miljøkonsekvensene hos oss ved de nye etableringene av åpne anlegg. Vi er redde for at arbeidsplassene og livsgrunnlaget for lokalbefolkningen vil forsvinne sammen med villfisken i nærheten av anleggene, som er lagt nær gode fiske- og gyteplasser som kystfiskerne er avhengige av. Vi frykter at oppdretterne som vil etablere seg her kommer til å forurense og produsere lakselus til fjorden er ødelagt, for så å trekke videre til neste fjord. Hvorfor skal vi måtte akseptere disse åpne anleggene nå, som du forteller oss hvor miljøvennlig oppdrettsnæringen skal bli om bare noen få år?

Les også: Her spytter fiskeriminsteren ut sushi

Oppdrett i åpne havbruksanlegg, slik det foregår nå, er ikke bærekraftig. Der næringen nå snakker om «den blå åker» ser vi at dette har intet med dagens norske landbruk å gjøre. Norske bønder er selveiende og pålegges sterke restriksjoner i behandlingen av egenprodusert husdyrmøkk. Alt skal kunne tilbakeføres til bondens eget område uten å skape avrenning til tilstøtende landarealer eller vassdrag. Havbruk drives i dag etter et system som minner om det gamle nessekonge- eller husmannssystemet, der inntektene går til nasjonale og internasjonale kapitalsterke aktører, og miljøbelastningen tilfaller lokalbefolkningen. Tilhører du ikke et parti som har fått mandat for å fremme «den lillle manns» interesser?

Du gjør rett i å peke på oppdrettsnæringens ansvar for å rydde i egne mærer. Næringen er selv i ferd med å innse at den har et gigantisk omdømmeproblem. Du og andre regulerende myndigheter må nå sørge for at miljøutfordringene løses på en bærekraftig måte. Men hvorfor vente til 2017?

Per, du lover! Men så bann på det er sant at du vil levere oss bærekraftige løsninger for akvakultur! Vi ber deg å stoppe planlagte åpne oppdrettsanlegg som dem ved Korsnes og Nordeidet inntil næringen kommer opp med lukkede, landbaserte eller havgående anlegg som kan løse miljøutfordringene. Og dette bør ikke skje i 2017, men nå.

Her kan du lese mer om