HOLDER PENGEBRUKEN HEMMELIG. Idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Mattis Sandblad , VG

Leder

Idretten holder pengebruken hemmelig

Norges Idrettsforbund (NIF) og flere av de største særidrettsforbundene nekter å la offentligheten få innsyn i reise- og representasjonsutgifter. Det er svært uklokt.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG har i en serie artikler satt søkelys på pengebruken i norsk idrett. I den forbindelse ba vi om innsyn i denne typen utgifter. Før helgen kom svaret, det var negativt. Avgjørelsen er uklok fra NIF og særforbundene av flere årsaker.

Les også: Derfor vil ikke idrettstoppene si hva de bruker på fly og hotell og representasjon

Norsk idrett er i stor grad finansiert av det offentlige. Det bør være en selvfølge at åpenhet og offentlighet følger med dette. NIF og særforbundene forvalter både penger og tillit på vegne av samfunnet og alle de tusenvis av nordmenn som er engasjert i organisert idrett. Idretten i Norge er en massebevegelse der mange legger ned store mengder frivillig arbeid. At lederne i forbundene er åpne i sin forretningsførsel bør følge med dette. Alle de som engasjerer seg i norsk idrett bør få vite hvordan pengene brukes.

Les også: Frp mener idrettstoppene lever i en egen verden

Idretten forvalter også en del av vår nasjonale identitet. Den organiserte idretten lærer opp barn og unge til sunne idealer og rettferdig konkurranse. Den byr på personlige gleder for dem som driver idrett på alle plan, og på store nasjonale opplevelser når norske utøvere hevder seg i internasjonal konkurranse. Norske toppidrettsutøvere er forbilder for mange, norske idrettsledere bør være det samme.

Ved å nekte innsyn etablerer NIF og de store særforbundene en mistanke om at de har noe å skjule. Denne mistanken kan ramme hele idretten.

I avslaget på innsyn som VG fikk oversendt skriver NIF at forbundet ikke kan "medvirke til at den enkelte ansatte, tillitsvalgte eller forretningsforbindelse, urettmessig kommer i medias søkelys(...)". Dette er en holdning til åpenhet som det offentlige Norge ikke bør ha. Søkelys på bruk av offentlige midler og hvordan tillit forvaltes er grunnleggende i et demokrati. Det er et prinsipp som gjelder for politikere og offentlig forvaltning. Det bør også gjelde for lederne i norsk idrett. Organisasjoner som IOC og FIFA er skandalisert etter avsløringer av korrupsjon og usunne økonomiske prinsipper. Slike ting vokser fort frem i lukkede miljøer.

Les også: Grasrota i norsk idrett vil ha åpenhet om reiseregningene på toppen

Ved å nekte innsyn etablerer også NIF og de store særforbundene en mistanke om at de har noe å skjule. Denne mistanken kan ramme hele idretten. NIFs holdning til sunne norske prinsipper om åpenhet og offentlighet er gal. Kulturministeren bør ta fatt i dette dersom ikke norsk idrett forstår sitt eget beste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder