SMULER: Jan Grønbech, daglig leder i Google Norge, leder et selskap som knapt bidrar med skatt til Norge selv om omsetningen i Norge er et par milliarde Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

Leder

Skatteflukt

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Søkegiganten Google bidro i 2013 med smuler til det norske spleiselaget. I følge Finansavisen omsetter Google for om lag 2 milliarder kroner i Norge. Det er vanskelig å finne spor av både omsetning og den enorme veksten selskapet har i regnskapene. Finansavisen forteller at den regnskapsførte omsetningen til Google Norway AS har stupt fra 92 millioner kroner i 2008 til 64 millioner kroner i 2013. Selskapet bidro til fellesskapet med 742.000 kroner i fjor.

Aktører som Google og Facebook utfordrer livsgrunnlaget til norske medier. Av et totalt annonsemarked på 20 milliarder kroner, antas det at de to samlet henter om lag 3 milliarder kroner. Det må norske medier leve med, men det bør skje på like vilkår. Også skattemessig. Multinasjonale selskaper i alle bransjer har rikelig anledning til å flytte omsetningen til land med lave skatter og kostnader til land med høye skatter. Godt hjulpet av sine rådgivere.

Den enkelte stat har lite å stille opp med mot denne eksporten av inntekter til land med lavere skattenivå, i mange tilfeller via avanserte operasjoner som reduserer skatten mot null innenfor lovverket. Skatteetaten gjør antagelig en god jobb for å avdekke operasjoner utenfor lovverket. Store konsern kan overprise interne transaksjoner over landegrenser slik at en større andel av kostnader havner for eksempel i Norge der skatten er høy, og dermed en større andel av inntekten i land der skatten er lav. Siden 2009 har Skatteetaten i følge Finansavisen økt skattegrunnlaget med nesten 50 milliarder kroner ved å avdekke slikt

Men dette fjerner ikke det egentlige problemet, nemlig den usunne skattekonkurransen mellom land om å tilby næringslivet lavere skatt for å tiltrekke seg utenlandsk kapital. I løpet av kort tid vil antagelig også Norge bli nødt til å delta i den konkurransen. Etter alle solemerker vil det mye omtalte Scheel-utvalget forslå å redusere selskapsskatten også i Norge. Her vil bare internasjonalt arbeid gjennom for eksempel OECD og EU kunne begrense en stadig reduksjon av skattesatsene i de enkelte land. Norske myndigheter bør være en pådriver i det arbeidet. Multinasjonale selskaper nyter godt av infrastruktur og tjenester finansiert over skatteseddelen i det enkelte land, det er en forutsetning for deres omsetning. Det bør de være med å betale for.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder