bilde

Foto: Tegning: Roar Hagen

Skuer mot oljetoppen

Oljealderen er langt fra over. Den viktigste årsaken er den sterkt økende etterspørselen etter olje i India og Kina.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Miljøbevegelsen ser mot oljetoppen med lengsel i blikket, oljesektoren med uro. Oljetoppen nås når etterspørselen begynner å falle.

Det er mulig å se oljetoppen i det fjerne, men ingen vet hvor lang tid det tar å komme dit. Å spørre kjentfolk gir ikke et unisont svar. Noen tror det bare tar noen år å komme dit, andre mener det vil gå flere tiår.

Svaret avhenger av om det er tilstrekkelig politisk vilje til å gjennomføre intensjonene i klimaavtalen fra Paris.

Det internasjonale energibyrået (IEA) ser ingen oljetopp i sin fem års prognose, som ble presentert i Oslo sist torsdag. For ti år siden var verdens oljeforbruk 84,5 millioner fat daglig. I fjor var det 96,6 millioner fat. Dette vil fortsette å øke de nærmeste årene, skal vi tro IEA.

Den viktigste årsaken er høyere etterspørsel fra de store lokomotivene for økonomisk vekst, India og Kina. Det internasjonale pengefondet (IMF) anslår at begge land vil få en økonomisk vekst på nær syv prosent i år. Disse to landene vil sammen stå for nesten halvparten av økningen i etterspørsel av olje de neste fem årene.

LES OGSÅ:-Så mye tjener Norge på oljen

I løpet av 20-30 år har Kina gjennomført en svært ressurskrevende industrialisering, masseforflytning til storbyene og gigantiske infrastrukturprosjekter. Det har krevd en massiv økning i bruken av både kull og olje. De siste fem årene økte Kinas etterspørsel etter olje med 4,8 prosent årlig. Frem til 2022 er den årlige veksten beregnet til 2,4 prosent.

Kinesisk økonomi er blitt mer moden og det er slutt på den tiden da den årlige veksten var på over ti prosent. Men i India er det full fart, og et stort potensiale for vekst. Kinas årlige oljeforbruk, per hode, er tre fat. Indias er til sammenligning bare 1,2 fat.

IEA forventer også at oljeprisen vil stige i femårsperioden, blant annet fordi det er blitt investert lite i nye prosjekter etter oljeprisfallet i 2014. Hvis ikke utbyggingstakten øker kan det bety langt høyere oljepris enn i dag.

I 2016 kostet et fat olje i perioder under 30 dollar, et dramatisk fall fra nivået på mer enn 100 dollar før nedturen startet i 2014. I fjor ble OPEC og elleve andre oljeproduserende land enige om produksjonsbegrensninger for første halvår 2017.

Beslutningen førte umiddelbart til at oljeprisen steg til godt over 50 dollar fatet. OPEC måtte ta grep etter en periode hvor alle oljeprodusenter konkurrerte om markedsandeler, uten hensyn til at prisen falt. USAs raskt voksende produksjon av skiferolje forrykket balansen i markedet. Synkende oljepriser skyldtes ikke lavere etterspørsel, bare at tilbudet var enda større. I vinter har prisen lenge ligget over 55 dollar før den i mars har falt ned mot 50.

LES OGSÅ:Oljetyveri for milliarder

I de nye fremvoksende økonomier og i u-landene øker transportbehovene sterkt, på land, til sjøs og i luften. Det forklarer en del av den økte etterspørselen etter olje. Massebilisme er fortsatt i en tidlig fase i Asia, men Kina er allerede blitt verdens største bilmarked. Innen 2040 anslår Facts Global Energy (FGE) at annenhver bil i verden går på en vei i Asia.

Kina snakker om et grønt skifte og salget av el-biler økte i fjor med hele 53 prosent. Myndighetene i Beijing krever at alle nye drosjer skal være elektriske eller gassdrevne. Det vil hjelpe mot en katastrofalt dårlig luftkvaliteten i hovedstaden. Klimagevinsten er mer tvilsom, hvis den elektrisk strømmen kommer fra kraftverk som fyrer med kull. Kinesere kjøpte 500 000 el- eller hybridbiler, men det er fortsatt en liten andel tatt i betraktning av det ble solgt 28 millioner biler i Kina i 2016.

At mange nordmenn bytter ut dieselbilen med elbil betyr lite for klodens klima hvis kinesere og indere fortsetter å kjøpe bensinbiler. I tillegg kommer økningen i dieseldrevet tungtransport og utslipp fra industri. Den store kampen om en mer miljøvennlig transportsektor står i de voksende asiatiske markedene.

LES OGSÅ:Å leve i en verden uten olje

Det handler om oppfølgingen av klimaavtalen i Paris. Uten en endring i energipolitikk vil etterspørselen etter olje fortsette å øke frem mot 2040, til langt over 100 millioner fat olje pr. dag. En begrenset omlegging vil gi svakere økning. Men hvis verdens regjeringer handler effektivt og samordnet, for å begrense den globale oppvarming til to grader, kan etterspørselen falle til 70 millioner fat, i følge IEA.

Da kan vi nå oljetoppen innen et tiår.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder