Største motstands vei

Politidirektoratet tapte kampen mot samlokaliserte alarmsentraler i Bodø. Men hvor mange steder lyktes det egentlig med å sabotere regjeringens og Stortingets vilje?

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det får vi kanskje aldri vite. Men at PODs systematiske underminering av det politiske vedtaket om felles sentraler har hatt effekt, det er jeg sikker på. Dermed er Norge mindre trygt og effektivt når de store og sammensatte hendelsene rammer. De hvor alle tre etater må jobbe tett sammen for å få jobben gjort. Det er i akkurat de stundene at det å sitte på samme sted og kjenne hverandre gir så stor gevinst. Det er derfor samlokalisering er valgt som bærende prinsipp i Norge.

At det er et prinsipp er det nå grunn til å understreke, for i virkeligheten blir det jo lite av. Det har POD sørget for.

Stor spesial: Maktspillet om nødsentralene

Mangelen på samerbeidsvilje og –evne er det som svekker norsk beredskap mest. Alle de tre blålysetatene er spekket med profesjonelle og samvittighetsfulle ansatte som hver dag gjør sitt beste for å løse krevende situasjoner. De skjønner verdien av samarbeid mellom etatene.

Problemene ligger på toppen. Det ser spesielt ut til at Politidirektoratet er mer opptatt av revir og etatskamp enn norsk beredskap i praksis. POD virker mer opptatt av å sørge for at ingen skal få tråkke inn på det man opplever som eget revir enn å jobbe sammen med andre. I dagens VG-sak om alarmsentralen i Bodø ser vi det demonstrert i insisteringen på at det er brann som skal flytte inn til politi i Bodø og ikke omvendt. Patetisk argumentasjon.

Svakheter i norsk beredskap ble avslørt 22. juli 2011. De er grundig gjort rede for i Gjørv-kommisjonens rapport. At det var svakheter betyr ikke at det ikke ble levert avgjørende og viktig innsats, også av politiet. Men mangelen på samarbeid rammet innsatsen. Den kunne vært bedre.

Vi må forvente at de øverste lederne for politiet og andre beredskapsetater forstår dette. At de vil ha bedre samarbeid for å stå bedre rustet neste gang det skjer noe. Når det gjelder POD er det ikke lett å være sikker. Den innbitte motstanden mot felles alarmsentraler vitner mest om at de er mer opptatt av hva de mener er best for dem, og ikke hva som er best for Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder