bilde

Kommentar

Når luften blir farlig

I Oslo lyser det røde varselet for farlig luftforurensning. Flere byer ser seg nødt til å innføre strenge tiltak av hensyn til innbyggernes helse.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I Europe blir luften likevel gradvis renere, mens forurensingen øker dramatisk i nyindustrialiserte land som Kina og India. De har overtatt en stor del av produksjonen og fått den helsefarlige luften på kjøpet.

3,5 millioner

I Norge er det beregnet at 1600 nordmenn døde for tidlig i 2016 etter å ha blitt utsatt for fint svevestøv (PM2,5). Ytterligere 170 døde av eksponeringen for nitrogendioksid (NO2). Det er en liten reduksjon i forhold til 2015.

Det er like fullt fullstendig uakseptabelt høye tall.

Farlig luft førte til 467 000 tidlige dødsfall i Europa i fjor, i følge Det europeiske miljøbyrået (EEA). På verdensbasis dør mer enn 3,5 millioner mennesker hvert år for tidlig etter å ha blitt utsatt for farlig luft, i følge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OECD).

Forurenset luft er den viktigste miljøårsaken til tidlig død i verden. Det er et enda større problem enn mangel på rent drikkevann eller dårlige sanitære forhold.

Svart snø

Alle som har levd en stund husker lokket av forurenset luft som i lange vinterperioder la seg over Oslo, den svarte snøen og køen av biler som snirklet seg gjennom sentrumsgater mens fotgjengerne gispet etter luft. Situasjonen den siste uken minner om dette. Men nå er måleinstrumentene bedre, mye av trafikken ledes utenom sentrum og det finnes større vilje til politisk handling. Før var dårlig luft ansett som en pris vi måtte betale for velstand.

VG MENER:Ja til dieselfrie dager

I nær fortid var Europas industrielle sentra miljømessige katastrofeområder. En tykk smog la seg over storbyene fra kraftverk og private hjem som fyrte med kull. I London døde minst 4000 mennesker som direkte følge av «the great smog» 5.-9. desember 1952. 100 000 ble syke. Senere forskning anslår det virkelige dødstallet til minst 12 000.

Størst fare

Fortsatt er luftforurensning den største av alle miljøhelsefarer i Europa. I desember pustet innbyggerne i Paris inn dårligere luft enn på mer enn ti år. Årsaken var utslipp fra biler og vedfyring kombinert med stillestående luft. Bymyndighetene innførte strenge restriksjoner på bilkjøring og gratis kollektivtrafikk på de mest forurensede dagene.

Polen har 33 av de 50 mest forurensede byene i Europa, i følge en rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Skala i sør hadde i desember langt dårligere luft enn Beijing med en forurensning 20 ganger høyere enn EUs grense for når luften blir skadelig. Årsakene til det polske problem er deres avhengighet av kull, og alt for liten satsing på grønn teknologi.

Det store europeiske bildet er lysere. I en ny rapport om luftkvaliteten i Europa oppgir EEA at utslippsreduksjoner har ført til bedre luftkvalitet fra 2000-2016. Europeere er mindre utsatt for svevestøv, som er den største årsaken til sykdom. For at den positive trenden skal fortsette trenger Europa blant annet renere transport og energiproduksjon.

LES OGSÅ:Oslo dårligst i Europa

Mest forurenset

16 av verdens 20 mest forurensede byer ligger i Kina, i følge Verdensbanken. Hver måned kommer det mer enn to millioner nye biler på kinesiske veier, i all hovedsak drevet på bensin eller diesel. Kullfyrte kraftverk dekker mer enn 70 prosent av Kinas økende kraftbehov. Kina slipper ut mye mer CO2 enn noe annet land, om lag 30 prosent av verdens samlede utslipp, noe som bidrar sterkt til global oppvarming.

LES OGSÅ: Livsfarlig forurensning

Flere hundre millioner mennesker i kinesiske storbyer er mest plaget av den lokale luftforurensningen. I vinter lyste det røde varselet for 460 millioner mennesker i 24 byer. Giftig smog la seg over storbyene i dagevis. Forurensingen var seks ganger høyere enn WHOs grense for helseskade. Kina topper listen over dødsfall forårsaket av forurenset luft. Anslagene varierer fra flere hundre tusen årlig til over en million mennesker.

Kjøpesentra i Beijing lokker kunder med et friskt inneklima. På dager det farlig å oppholde seg ute, særlig for små barn, søker de tilflukt innendørs. Kineserne har fått kjøpekraft, men mistet ren luft.

Europa er langsomt på vei ut av gifttåken. Kina og India er fanget i smog. Dette er virkelig en menneskeskapt miljøkatastrofe. Alle kjenner årsakene. Alle vet hva som må gjøres.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder