GOD LUNSJ: Ikke alle har matpakke med på skolen. Ap vil servere skolemat til alle. Foto: Frode Hansen / VG

Leder

Positivt om skolemat

Arbeiderpartiet vil gi barn fra første til tiende klasse et daglig måltid på skolen. Forslaget er interessant og bør prøves ut. Før det gjennomføres i alle landets skoler må det imidlertid foretas en grundig evaluering av kost og nytte.

les også

Skolebarn vil ha gratis lunsj

Under den rødgrønne regjeringen var det en ordning med frukt i skolen. Denne ble avskaffet da Høyre og Frp dannet regjering. Nå ønsker Ap å gå lenger ved at alle barn skal få et kaldt skolemåltid hver dag. Hensikten er at dette skal bidra til bedre helse, et bedre læringsmiljø og sunnere vaner. Tiltaket kan også få en sosialt utjevnende effekt ettersom det det er stor forskjell på hva barn har med seg i matpakken i dag, hvis de i det hele tatt har med seg mat hjemmefra.

les også

Svensk skole gir elevene gratis frokost

Dårlig ernæring er et problem, også i det norske velstandssamfunnet. Det gir seg blant annet uttrykk i at 15-20 prosent av norske barn har overvekt eller fedme. Det er viktig å lære barna gode matvaner for å motvirke senere livsstilsykdommer. Det kan derfor være en god og langsiktig investering å sørge for at alle får et godt og sunt måltid i løpet av skoledagen.

Mange steder i landet er det allerede innført ulike skolematordninger. Erfaringene fra disse bør samles og evalueres før en beslutning tas om å innføre en generell ordning. Et spørsmålet er også hvordan dette skal finansieres. Ap ser for seg et spleiselag mellom stat, kommune og foresatte. Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol sier at foreldrene bør betale ca seks kroner dagen, mens det offentlige tar resten av regningen. Partiet vil sette av 256 millioner kroner til dette formålet. For foreldrene vil dette komme som en utgiftspost i tillegg til å betale for skolefritidsordningen.

les også

Norsk forskning: Barn undervurderer egen vekt

Vi støtter forslaget om skolemat, med noen forutsetninger. Det er viktig å sørge for at alle blir med, uavhengig av foreldrenes betalingsevne. Vi må forsikre oss om at tilbudet når frem til de som trenger det mest. Det bør også være et fleksibelt opplegg, som er tilpasset lokale forhold. De enkelte kommuner og skoler bør ha ansvaret for å lage et opplegg tilpasset deres behov. Hvem som skal levere og lage maten må avgjøres lokalt. Det er viktig å lære av erfaringene der dette allerede er utprøvd.

Det er ingen motsetning mellom å satse på innholdet i skolen og gi et enkelt tilbud om skolemat. Godt kosthold øker muligheten for bedre læring.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder