TRENGER LOV: Finansminister Siv Jensen ønsker en forskrift for en mer forsvarlig utlånspraksis når det gjelder forbrukslån. Foto: Trond Solberg / VG

Leder

Forbrukslån må reguleres

Den eksplosive økningen i dyre forbrukslån kan gi titusener av husholdninger store betalingsproblemer og finansforetakene store tap. Det er på høy tid at regjeringen griper inn for å bremse den ukontrollerte utlånsveksten.

Vi er allerede på overtid. Myndighetene har lenge vært klar over hvilke farer en slik gjeldsbombe utgjør. Derfor innførte Finanstilsynet i fjor retningslinjer som skulle gjelde norske og utenlandske finansforetak som tilbyr forbrukslån. Hensikten var å beskytte forbrukerne mot å påta seg gjeldsforpliktelser de ikke kan klare å betjene og samtidig sørge for stabilitet i finansmarkedet. Det har ikke virket etter hensikten ettersom det ikke har bremset utlånsveksten.

les også

Nesten 270.000 nordmenn har ikke nedbetalt fjorårets feriegjeld

Bare i fjor ble det innvilget 1,2 millioner forbrukslån, ifølge NRK. Gjelden økte med 13 prosent på ett år og den totale gjelden på forbrukslån er nå kommet opp i svimlende 115 milliarder kroner. Lånene er blitt offensivt markedsført som enkle løsninger på finansieringsbehov, men prisen er høy. De effektive rentene er som regel skyhøye, i noen tilfeller over 30 prosent. Mange tar opp dyre lån i flere banker. Problemene bygger seg opp når kunder tar opp nye lån for å dekke gammel kredittgjeld. Når det generelle rentenivået er på vei opp kan problemene for mange forbrukere bli uhåndterbare.

les også

Det blir en dyr høst: Rådene som kan sikre din økonomi

Pluss content

I henhold til retningslinjene bør ikke husholdningens totale gjeld overstige fem ganger bruttoinntekten. Alle bør dessuten kunne tåle en renteøkning på fem prosent. Det bør ikke innvilges lån med løpetid over fem år. Men retningslinjene er ikke blitt fulgt opp i tilstrekkelig grad. Derfor presenterte Finansdepartementet i september et utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Denne er nå på høring. Når forskriften innføres vil myndighetene få sanksjonsmuligheter mot de som ikke etterlever dagens retningslinjer.

les også

Forbrukslån på ville veier

Det er også høyst påkrevet med et gjeldsregister hvor den enkeltes samlede gjeld fremkommer. Hittil har ikke banker og finansinstitusjoner hatt mulighet til å innhente opplysninger om hvor mye gjeld en lånesøker har hos andre. Neste år får vi to gjeldsregistre, Norsk Gjeldsinformasjon og Gjeldsregisteret AS. Et gjeldsregister kan forhindre at kunder tar opp lån de ikke kan betjene.

Det er bra at det tas grep for å stanse veksten i forbrukslån, selv om tiltakene kommer sent. Vi forventer at myndighetene nøye følger med og kommer med ytterligere tiltak om det viser seg nødvendig. Dagens utvikling er ikke økonomisk bærekraftig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder