Justisminister Tor Mikkel Wara må sørge for å gi politiet bedre verktøy i møte med unge kriminelle. Foto: Frode Hansen/ VG

Leder

Unge i fengsel

Det tilhører sjeldenhetene at unge under 18 år settes i fengsel i Norge. I FNs barnekonvensjon slås det fast at barn ikke skal sitte i fengsel.

Norske myndigheter tolker dette strengt, derfor har det gjennom mange år vært en villet politikk å redusere antallet ungdommer bak lås og slå. En slik tolkning har mye for seg. Svært unge mennesker som havner i kriminelle miljøer, fortjener mange sjanser til å komme seg ut av det. Skole og barnevern gjør ofte en beundringsverdig innsats for å hjelpe ungdommer med problemer.

Inhumant

Men av og til trengs det sterkere virkemidler. Politiet i Oslo har etterlyst bedre muligheter til å fengsle de tyngste kriminelle ungdommene. VG har i høst avdekket hvordan tunge gjengmiljøer i hovedstaden har fått feste seg i enkelte bydeler, uten at politiet har vært i stand til å bryte dem opp. Mange av gjengangerne har sluppet unna med advarsler og påtaleunnlatelser gang på gang, også i tilfeller der de har brukt grov vold mot andre mennesker.

Ofte blir ropet på mer fengsel sett som inhumant og lite produktivt. Det vil bare gjøre galt verre, er tesen. Men det er ikke sikkert det alltid er slik. Det kan være riktig å markere en grense, og å vise at gale handlinger har alvorlige følger. Alle mennesker trenger å vite hvor grensene går. Dersom ungdommer kan begå lovbrudd etter lovbrudd uten at det får følbare konsekvenser for dem, så lar vi dem bare gli inn i kriminalitet, uten å stanse dem.

Flere plasser

Det finnes allerede i dag det som kalles ungdomsstraff, der unge lovbrytere først får en sjanse til å oppfylle en avtale. For eksempel kan de forplikte seg til å fullføre skole, møte på jobb, eller gjennomføre andre aktiviteter som kan få dem tilbake til et lovlydig liv. Dersom de ikke oppfyller avtalen, må de sone straffen i fengsel.

Men dette er ikke nok. Dagens ordning med ungdomsenheter i kriminalomsorgen må utvides. Her soner unge mennesker i egne avdelinger, uten å komme i kontakt med garvede erfarne kriminelle. Det trengs flere slike plasser. Det er også avgjørende at disse avdelingene har de nødvendige ressursene for å hjelpe de unge til å bryte med sine gamle miljøer. Og ikke minst - gi dem verktøyene de trenger for å leve et liv uten kriminalitet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder