KRANGLER OM ULIKHET OG FATTIGDOM: Finansminister Siv Jensen og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Leder

Farvel til minstepensjonen

Antall fattige eldre er kraftig redusert og i fremtiden vil minstepensjonistene nesten forsvinne. Det er godt nytt.

Ulikheten i Norge øker. Det ble på nytt slått fast i regjeringens stortingsmelding om fordeling, som ble presentert før helgen. Der går det også frem at andelen som lever med lavinntekt har gått noe opp.

Innvandring er en viktig årsak til økende ulikhet i Norge. For pensjonister som gruppe, derimot, har dette snudd. Pensjonistenes økende inntekter drar i motsatt retning, og bidrar altså til å minske ulikheten i Norge.

Ifølge nye tall fra NAV har andelen pensjonister med lavinntekt falt kraftig over tid. Andelen eldre med vedvarende lavinntekt har gått ned fra rundt 30 prosent på slutten av 1990-tallet til rundt 10 prosent i 2016.

les også

Villedende fra Siv Jensen

En forklaring er at minstepensjonen har blitt satt opp i flere omganger. Det har bidratt til å redusere inntektsulikheten i befolkningen.

Blant yngre generasjoner har de fleste også hatt lønnsarbeid, noe som er helt sentralt. Med de nye opptjeningsreglene for alderspensjon, vil alle som har jobbet litt også få pensjon over minstenivået.

Fremover vil trenden forsterkes. I dag har vi rundt 145 000 minstepensjonister. NAV ser for seg at antallet vil være nede i rundt 60 000 i 2030 og at det bare er 10 000 igjen i 2050.

les også

Høyre avviser Støres fattigdoms-grep: - Gjør ingen forskjell

Utviklingen fører også til at forskjellen på kvinner og menn blir mindre. Ifølge tall fra NAV får menn i snitt utbetalt 27 prosent mer i pensjon enn kvinner. Men NAV mener gapet vil minke til seks prosent om vel 20 år.

Årsaken til at pensjonene nærmer seg hverandre for kvinner og menn, er at husmødrene er i ferd med å forsvinne. De fleste kvinner har jobbet og opptjent seg rett til pensjon.

At det over tid har blitt færre minstepensjonister har ført til at pensjonistene som gruppe flytter seg oppover i inntektsfordelingen.

Når det samme ikke skjer med innvandrere, henger det sammen med at vi stadig får nye innvandrere som kommer til Norge og som det tar tid å få i jobb.

Selv om innvandere og barna deres etter hvert kommer i jobb, vil effekten for gruppen som helhet vil bli svakere enn for pensjonistene, hvor det ikke fylles på med nye med lav inntekt.

Å øke lave pensjoner har hatt en effekt. Men det dette illustrerer, er hvor viktig arbeid er for å unngå å bli gående med lavinntekt over tid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder