OPPFORDRER REGJERINGEN: – Inkluder gass i «strømpakken» til idretten nå, skriver fotballpresident Lise Klaveness.

Hva vil skje med fotball-barna?

Norges Fotballforbund er sterkt bekymret for at økte energiutgifter vil gå utover aktiviteten i klubbene. Det vil i så fall ramme spillere i alle aldre, men flest barn og unge.

Publisert:
iconDette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LISE KLAVENESS, president Norges Fotballforbund

I verste fall må deler av klubbaktiviteten legges ned i de mest energikrevende månedene, fordi det er for dyrt å gi et aktivitetstilbud til klubbens spillere. Det er viktig å huske at støtten går til oppvarming av bane, klubbhus og lys på anlegget.

Lys slik at barn og unge kan trene og spille kamper. I verste fall slukkes lyset og all trening blir avlyst.

Vi er glade for at regjeringen nå har lyttet til idretten og ser behovet for å forbedre kompensasjonsordningen til 90 prosent over 70 øre for idretten – selv om vi ba om en terskelverdi på 50 øre.

Bakgrunnen for det er åpenbar. 70 øre er en dobling av snittet før pandemien.

Fra før har norsk idrett vært gjennom en tid hvor de frivillige hadde mer enn nok med å drive klubb. Nå må frivilligheten bruke tiden på å skaffe inntekter til å dekke strømregningen.

Det er krevende i en tid hvor det er mer utfordrende enn noen gang å rekruttere tilstrekkelig mange frivillige til å opprettholde aktivitetsnivået – og dermed sosiale møteplasser for barn og unge over hele landet.

Les også

Må øke avgiftene på grunn av energipriser: – Det er grusomt

EKEBERG (VG) Høye energipriser gjør at Oslo-klubben KFUM øker treningsavgiftene for barn og unge med 250 kroner i høst.

Regjeringens oppfordring til strømselskapene om å gi betalingsutsettelse til idretten gir selvfølgelig et viktig signal. Det er også viktig at regjeringen jobber for å få fart på utbetalingen av strømstøtten med tanke på likviditetsutfordringene klubbene nå står i.

Ingen av disse forslagene hjelper imidlertid på det faktiske problemet. Betalingsutsettelse og raskere støtte hjelper lite om det mangler 200.000 kroner i klubbkassa.

Det som likevel er mest kritisk nå, er at regjeringen hittil ikke har villet inkludere alternative energikilder som gass i «strømpakken». Det er umulig å skjønne logikken til regjeringen på dette punktet, og vi har ennå ikke sett noe argument for at ikke alle energikilder inkluderes i ordningen.

Det er rundt 130 idrettsanlegg som i dag er avhengig av gass som energikilde – blant andre anlegg i norsk fotball.

I realiteten har disse klubbene to alternativer. Stenge eller redusere aktivitet for barn og unge, eller sende regningen til foreldre i form av dyrere treningsavgifter.

Det første er av åpenbare grunner et dårlig alternativ både i et idretts- og folkehelseperspektiv.

Det andre alternativet er ikke noe bedre i en situasjon hvor norske familier opplever økt rente, høy inflasjon og høye strømregninger på en og samme tid.

Det kan føre til at de mest utsatte familiene ikke lenger har råd til å sende barna sine på fotballtrening i en fra før svært krevende økonomisk situasjon.

Les også

Åsane får milliardærhjelp etter sjokkregning på strøm

Åsane Arena må håndtere en strømregning på 1,3 millioner kroner bare for august.

Daglig leder i Oslo-klubben KFUM, Thor-Erik Stenberg, har allerede slått alarm. Klubben hadde forsøkt å unngå økte treningsavgifter, men kom til et punkt hvor det ikke lenger var mulig uten å redusere aktivitetstilbudet.

KFUM er i likhet med flere klubber avhengig av gass for å gi et aktivitetstilbud, som også har gått kraftig opp i pris.

Disse klubbene vil med dagens politikk gå særs krevende tider i møte, fordi støtteordningen altså foreløpig ikke omfatter annet enn strømutgifter.

Denne urimeligheten må regjeringen gjøre noe med nå, for det er ikke slik at barn og unge som sokner til disse idrettsanleggene har mindre behov for aktivitet og sosiale møteplasser enn andre.

Det går også et annet skille i norsk fotball – skillet mellom klubber som har tatt ansvaret med å bygge baner og anlegg selv, og klubber hvor det er kommunen som drifter anlegget. Det er viktig at alle barn og unge sikres like muligheter til aktivitet.

Uavhengig av om klubben deres bruker gass som energikilde eller om klubben eier og drifter anlegget selv.

Betydningen norsk fotball og norsk idrett har i et folkehelse- og samfunnsøkonomisk perspektiv er i all beskjedenhet enorm. Hvem skal orke å ta på seg verv om det frivillige arbeidet er en eneste stor kamp i økonomisk motbakke?

Det er viktig at norske politikere ikke tar frivilligheten for gitt. Fra før
har medlemstallene gått ned etter en krevende periode med pandemi, og størst er nedgangen på jentesiden i ungdomsfotballen med 12 prosent færre lag.

Pluss content
Les også

Strømkrisen skaper klasseskille - idretten trenger hjelp

Den eskalerende strømkrisen kan gi idretten et helt nytt klasseskille.

Tall fra Norges Idrettsforbund viser at antall aktive i norsk idrett har blitt redusert med 82.500 i samme periode.

NFF har et tett samarbeid med Norges Idrettsforbund, og vi vil følge utviklingen nøye fremover for om nødvendig be om en forbedret strømstøtteordning som sikrer høy aktivitet uten at regningen sendes over til foreldrene i en økonomisk krevende tid.

NFF har forståelse for at regjeringen står overfor komplekse økonomiske utfordringer hvor krevende og motstridende hensyn skal veies opp mot hverandre.

Men vi kan ikke la de samme barn og unge, gruppa som kanskje betalte den høyeste prisen under pandemien, nok en gang stå igjen som taperne. Det har ikke Norge råd til.

Derfor ber vi i første omgang om at gass inkluderes i støtteordningen til idretten nå!

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no