Den brunfargede forsvarergjerningen

Utgangpunktet for forsvarergjerningen er nobelt, men det er ekstreme mengde skjær i sjøen og fristelser som mange faller for.

 • VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

ABID Q. RAJA, stortingsrepresentant (V) og tidligere forsvarsadvokat

Det å hjelpe mennesker til å få en rettferdig rettergang er en bærebjelke i et friskt demokrati. Staten med sitt store maskineri; Riksadvokat, PST, statsadvokatembeter, Økokrim, Kripos, politidistrikt med mannskap, ressurser, spaninger og avlyttingsmetoder – så står du som ett enkeltindivid hjulpet oftest av en enkel svale, en advokat.

Abid Q. Raja. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Stakkars deg om du er uskyldig! Men de fleste av disse forsvarsadvokatene går uansett i krigen for deg. De skal ha ett oppdrag for øye; yte deg den best mulige bistand slik at du får den rettferdighet du fortjener.

Den største trussel

De dummeste og verste av dommere er de som ikke verdsetter en slik advokat som er i krig for sin klient – hvordan skal du ellers kunne være sikker på at domfellelsen du er i ferd med å avgi er den riktige?

Den største trussel mot rettssikkerhet i vår moderne rettsstat er derfor ikke muligheten for at PST skal drive med ulovlig overvåkning, det er det de dårlige forsvarsadvokatene som er! Forsvarere som ikke kan håndverket, som ikke evner å stå på for sin klient, som har andre motiver enn å yte rettferdighet.

Vi skal derfor være takknemlige advokater som Frode Sulland, Mette Yvonne Larsen, Øystein Storvik, Heidi Ysen og mange flere som disse, som gjør en gedigen innsats for å ivareta norsk rettspleie. Underbetalt og nedlesset av arbeid står de opp hver dag for å fremme rett og hindre urett. Dette er helter som sjeldent anerkjennes, fordi deres klienter som oftest har begått så grov kriminalitet at ingen vil være i nærheten av dette.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook

Selv om advokaten, innenfor lovens ramme og etter beste evne, plikter å ivareta sine klienters interesser, så skal altså dette skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, så finnes det sorte får. De finnes i alle yrkesgrupper. Også innad i politiets rekker vet man det har vært folk med kriminell adferd. At det finnes advokater som begår kriminalitet bør derfor ikke overraske eller sjokkere. Underslag av klientmidler har vært en gjenganger i alle år, seksuell samkvem med klient skjer også, og det er ikke minst problematisk i saker hvor advokaten ender opp som arving til klienten. Dette i sum drar advokatenes anseelse ned i rennesteinen. Og selv om forsvarsadvokaten skal opptre saklig og korrekt i sitt virke, bidrar flere med sin opptreden å skade standens og yrkets anseelse.

Går over stokk og stein

Få i samfunnet vet om den ekstremt beinharde konkurransen det er innad i forsvarermiljøet om hvordan slå kloa i flest mulig klienter. Da snakker vi egentlig om hvordan tjene mest mulig penger.

Og her går mange over stokk og stein; låner ulovlig vekk mobil på fengselsbesøk, gir sigaretter ulovlig til klienter, til og med betaler sine klienter dersom disse klientene klarer å skaffe forsvarsadvokaten nye klienter som de sitter i fengsel med – det er slik at tiltalte kan fritt velge hvem advokat de vil ha, og advokatbytter skjer hele tiden, ofte drevet frem av advokatkollegaer som napper hverandres klienter. Blant forsvarere går det til og med rykter om at noen har distribuert hasj til sine klienter for jobben de skal gjøre; jeg har hatt vanskeligheter for å tro på det.

Ekstra ille har det nå vært fra advokater med minoritetsbakgrunn i media. Én sak er en for mye, og vi har nå med to meget alvorlige saker å gjøre.

Ingen er dømt, og jeg vil ikke forhåndsdømme noen, men uansett dom eller ikke, sakene til advokatene Shazad Nazir, den tiltalte advokat i LIME-saken, og nå advokat Amir Mirmotahari, saken om advokaten og torpedoen, er en hard knyttneve i alle minoritetsadvokaters mave. Slik er dessverre verden; de fleste forsvarere med annen bakgrunn enn den etniske hvite vil mistenkeliggjøres, og mange vil tenke sitt i møte med dem. Men dette vil jeg på sterkeste advare imot.

Som tidligere forsvarsadvokat, blant de aller første med minoritetsbakgrunn, ble jeg mange ganger møtt med fordommer i utøvelsen av mitt virke. Og jeg ble møtt med fordommer og myter selv om jeg jobbet hos det velrenommerte Hestenes og Dramer; selve inkarnasjonen av etikk og moral i forsvarermiljøet. Med min hudfarge var jeg nok til å trigge følelser hos mange; kommentarer og bemerkninger mine hvite kolleger slapp unna fra. Politiet er en ting, men også dommere, som ikke kunne dy seg enn å gjøre en sammenligning mellom mitt opphav og mine kriminelle klienter.

Vi minoriteter er ikke så dumme som mange tror. Vi forstår godt hva diskriminerende adferd er. Og jeg spiller sjeldent dette kortet – så ikke avfei meg så lett. Kvinner flest vet hva jeg prater om; de har en egen evne hva gjelder å skjønne hva en mannlig gris er. En slik egen evne har mange minoriteter også; vi skjønner ofte hva forskjellsbehandlende og bakgrunnsbasert nedlatende adferd er.

Må ikke møtes med fordommer

Og det er det jeg frykter, på vegne av de ærlig og renhårige advokater med minoritetsbakgrunn. Og ikke minst jusstudenter med minoritetsbakgrunn. De må ikke møtes av noen, verken politi eller domstol, med fordommer. Det finnes hvite advokater som begår kriminalitet, og det vil finnes også brunfargede advokater som vil gjøre det.

Slik de hvite ikke står kollektivt ansvarlige for sine hvite kollegaer, må heller ikke ryddige mørkhudede advokater som norskpakistanske Zulifiqar Munir, bli møtt med fordommer i sitt virke, ei heller fremtidige Fatima eller Ali som søker jobb etter endt utdanning.

Det har vært et stort stykke arbeid som har blitt lagt ned av juridisk fakultet for å motivere minoriteter til å studere juss. Jeg har vært med og bidratt mange ganger selv, og har ytt veiledning til mange videregående skolelever og jusstudenter. Det føles ekstremt givende og stort å hjelpe noen frem til å velge studiet, og til å bidra til at de kommer seg igjennom det. Derfor frykter jeg for det de vil bli møtt med. Både som arbeidssøkere, og i sin praksis. Jeg vet hva jeg har vært igjennom som nyutdannet jurist med muslimsk opphav, jeg vet hva jeg har hørt og sett i mine ti år i rettspleien.

Vi trenger derfor bevisstgjøring av arbeidsgivere og de ansatt i rettssystemet, særlig nå grunnet de to nevnte sakene – selvsagt som det er; ikke alle svartinger er like. Likevel; det er ekstrem stor overvekt av ikke-hvite i ulike tingretter, på tiltalebenken – i skurkerollen. Når også advokatene med samme hudfarge begynner å begå kriminalitet, blir det en nærmest umulig oppgave for hvite aktører å skille mellom dem – det blir nærmest umulig ikke tenke; de er av samme ulla hele gjengen, skurker av natur!

Les også

 1. Retten: Frykter at fengslet advokat kunne påvirket vitner

  OSLO TINGRETT (VG) Lange utlegninger om hvorfor han ikke mente alvor med forslaget om å kidnappe et vitne hjalp…
 2. Oslo-advokat i avhør: Mener seg brukt i utpressing

  OSLO TINGRETT (VG) Anders Brosveet, Amir Mirmotaharis forsvarer, mener klienten ikke gjorde noe straffbart da han…
 3. Advokatens fraseparerte ektefelle til VG: – Vi ble presset for penger

  Advokat Amir Mirmotaharis (38) fraseparerte ektefelle og forretningspartner, advokat Racha Maktabi (41), sier at hun og…
 4. Oslo-advokat pågrepet etter lydopptak-avsløring

  Advokat Amir Mirmotahari (38) ble torsdag pågrepet og siktet etter at VG onsdag publiserte et lydopptak av en samtale…
 5. Åpner tilsynssak etter VG-avsløring

  Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har åpnet tilsynssak mot Amir Mirmotahari (38), etter at VG i går publiserte…
 6. Forsvarer i Lime-saken fikk 20.000 i bot

  Advokat Fridtjof Feydt, en av forsvarerne i Lime-saken, er ilagt en rettergangsbot på 20.000 kroner.
 7. Vil ha full etterforskning etter VG-avsløring

  Førstestatsadvokaten ber politiet om å etterforske advokat Amir Mirmotahari (38).
 8. Lime-tiltalt: – Jeg har problemer med å forstå hva som er kriminelt

  Det sa den tiltalte eks-psykiateren Sharok Ezazi i Oslo tingrett onsdag.
 9. Forsvarer i Lime-saken: – Politiet har lovet fornærmede oppholdstillatelse

  Sajjad Hussains forsvarer mener at politiet har lagt seg på en særdeles aggresiv linje mot hennes klient.
 10. Lime-saken: Slik skal menneskesmuglingen ha foregått

  De skal ha blitt hentet fra fattige forhold i Pakistan med lovnader om et bedre liv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder