REFSER ERNA: – Tror virkelig statsministeren at årsaken til at flyktninger mottar sosialhjelp er på grunn av at det er en ønskelig situasjon for dem å være i, spør Farid Shariati. Foto: Krister Sørbø

Debatt

Den splittende statsministeren

Statsministerens forslag om å frata sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk er kunnskapsløst, virkelighetsfjernt og populistisk.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

FARID SHARIATI, sentralstyremedlem i Miljøpartiet de Grønne

Mandag denne uken kunne man lese i VG at statsminister Erna Solberg vil frata innvandrere sosialstønaden, dersom de ikke lærer seg norsk fort nok. I stedet for å ta ansvar for integrering og sysselsetting velger statsministeren å legge skyld på ressurssvake og marginaliserte mennesker. Det er en «blame the victim»-mentalitet som er blitt symptomatisk for denne regjeringens sosialpolitikk.

Hovedmålgruppen er asylsøkere og flyktninger, og allerede her skurrer det. Det burde være ganske elementær kunnskap for Solberg at ingen asylsøkere mottar sosialhjelp. Asylsøkeres rettigheter er allerede kraftig begrenset og de tvinges inn i passivitet til tross for at motivasjonen er høy for å gå på skole og arbeide. Og det er en juridisk forskjell mellom asylsøkere og flyktninger som Solberg kjenner godt til.

Hun burde holde seg for god for å villede folk å tro at asylsøkere passivt mottar sosialhjelp. Det statsministeren bidrar til er økte fordommer og en mer polarisert debatt.

Foto: Paul Johannessen.

Fokus på norskopplæring og sysselsetting er, og har lenge vært, et kjempeviktig tema for alle som jobber med bosetting av flyktninger. Det er en av de viktigste prioriteringene og det finnes mange gode løsninger som vil gjøre det bedre. Fagfolk i hele landet ser det i sammenheng med boligpolitikk, økt tilbud om språkopplæring, bedre individuell oppfølging, lavere terskler for å komme seg i arbeid, mindre byråkrati og mye mer.

Ikke minst er det kritikkverdig at utformingen av tjenestene bærer så lite preg av brukermedvirkning og involvering. Innvandrernes egne erfaringer og kompetanse bør bli mer vektlagt. Men sjelden er straff et nødvendig tiltak og en god løsning.

les også

Solberg vil ta sosialstønad fra innvandrere som ikke lærer seg norsk

For det er straff Solberg foreslår. Vi vet at det er ineffektivt og ikke tilstrekkelig å forvente seg at mennesker skal lære seg et helt nytt språk kun over en skolebenk i løpet av to år. Skole er viktig, men mennesker lærer seg det norske språk mest effektivt og best når de får sjansen til å møte folk på andre arenaer. Både uformelt og formelt. Statsministeren er god på å identifisere problemene, men elendig på å komme med konstruktive forslag som gjør tjenestene bedre. Det er det samme når det påpekes at fattigdom og barnefattigdom i Norge øker. Da avviser regjeringen kritikken og sier at det er en naturlig følge av innvandring. Men hvor er løsningene?

Det er absurd at løsningen til regjeringen når de ser at flyktninger blir mottakere av sosialhjelp, er å minske handlingsrommet til folk enda mer. Tilbakemeldingene fra kommunene har lenge vært at regelverket har vært for rigid. Arbeidsføre og kompetente mennesker får ikke sjansen til å etablere seg på arbeidsmarkedet. Det er altfor enkelt å la være å ansette innvandrere med begrunnelsen at de ikke kan språket godt nok. Resultatet er at innvandrere har vanskeligere å utvide sine nettverk, blir isolert og stadig nedbrutt. Dette er voksne mennesker med familier som de ønsker å forsørge og som tidligere har vært selvstendige og selvhjulpne, men som til daglig blir møtt med avvisning. 

les også

MDG vil at elsparkesykkelselskapene skal ta rydderegningen

Det er også betimelig å se hvordan regjeringen skifter mellom pisk og gulrot avhengig av målgruppe. Når det er snakk om økte barnefødsler er det neppe pisken Solberg tar til. I hvert fall ikke så lenge de er født i Norge. 

Tror virkelig statsministeren at årsaken til at flyktninger mottar sosialhjelp er på grunn av at det er en ønskelig situasjon for dem å være i? I seks år har Solberg vært statsminister, og hennes regjering har hatt alle muligheter til å drive en politikk som kunnet løse de utfordringene innvandrere må leve med. Vi trenger ikke å gjette hva som forårsaker fattigdom og hva som er gode tiltak til å bekjempe det.

Det er mye å være kritisk til når regjeringen kommer med et slikt forslag. Det er kunnskapsløst, virkelighetsfjernt og populistisk. Men det er ekstra alvorlig når det kommer fra selve statsministeren. Solberg skal være samlende for landet, men her opptrer hun splittende. At utspillet kommer omtrent én måned før et lokalvalg gjør det umulig å tenke at det ikke er noe annet enn et valgkampstunt.

Det er ikke verdig en statsminister. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder